Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn & Deal [A1]
   (Colin Walton 1963)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z libovolné Line of 4 (řady čtyř).

Jako jeden pohyb 1/2 Tag a otočka o 1/4 tím samým směrem, kterým jste se točili na začátku.

Končí v 2 x 2.

 • R-H Two-Faced Line končí ve Facing Couples.
 • L-H Two-Faced Line končí v Back-to-Back Couples.
 • L-H Wave končí v R-H Mini-Wave Box.
 • One-Faced Line končí v Tandem Couples.

Z R-H Two-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z L-H Two-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z L-H Wave:

 
 
před
Turn & Deal
 po
Z One-Faced Line:

 
 
před
Turn & Deal
 po

Poznámky:
 • Turn & Deal je tancován jako jeden plynulý pohyb.
 • Turn & Deal je pocitově vnímán jako 1/2 Tag & Roll.
 • Při Tag The Line se nezapomeňte míjet pravým ramenem s těmi, které potkáte.
 • Rozpojte ruce s tanečníkem vedle sebe a směrem ke středu řady jděte individuálně.
 • Figura Turn & Deal byla hisotricky dělena na tři části (mantra: Turn, Step, Turn), ale dnes se zřídka stane, že by caller figuru takto dělil, protože 2/3 Turn & Deal je to samé co 1/2 Tag, nicméně na vyšších levelech jsou figury, které obsahují Turn & Deal jako součást své definice (např. Mini-Busy [A2]), a tyto figury jsou občas fragmentované.

  Fragmentace Turn & Deal:

  1. Otočte se na místě o 1/4 směrem ke středu řady.
  2. Jděte dopředu do formace 1/2 Tag (R-H Mini-Wave Box), míjejte se pravými ramneny.
  3. Na místě se otočte o 1/4 do směru, kterým jste se točili na začátku.
 • Z formace R-H Two-Faced Line (nejčastější výchozí formace), je figura Turn & Deal podobná Wheel & Deal kromě toho, že se tanečníci pohybují samostatně místo jako Couple.
 • Mirror image figury Turn & Deal byl historicky znám jako Left Turn & Deal. Při provádění Left Turn & Deal, se míjíte levým ramenem místo pravým.
 • Turn & Deal & Roll končí vždy v Left-Hand Box.

Line Of n Turn & Deal [NOL]: Z formace Line of n (n je sudé číslo, obvykle 6 nebo 8). Udělejte 1/2 Tag v Line of n, pak se na místě otočtě o 1/4 tím samým směrem jako na začátku. Končí v Parallel Lines of n/2.

 
před
Line Of 6 Turn & Deal
 po

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]: Z formace Two-Faced Line. Uděláte Turn & Deal tak, že se míjíte se tím vhodnějším ramenem - pravým z formace R-H Two-Faced Line, levým z formace L-H Two-Faced Line. Končí ve Facing Couples.

Vertical Turn & Deal [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & Roll.

Turn To A Line [C2]: Z vhodných formací 2 x 2. Jako jeden pohyb Zig-Zag, celý Tag (Tandem Step Thru) a Turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Non-T-Bone 2 x 2 končí v Line.

Triple Turn [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části.

Single Turn & Deal [C4]: Z formace Couple nebo Mini-Wave. Jako jeden pohyb 1/4 In, Touch, and turn 1/4 stejným směrem jako na začátku. Couple končí v Tandem dancers; R-H Mini-Wave končí ve Facing dancers; L-H Mini-Wave končí v Back-to-Back dancers. F formací Couple nebo R-H Mini-Wave je Single Turn & Deal totéž jako Single Wheel [A2]; z formace L-H Mini-Wave končí Single Turn & Deal v Back-to-Back Dancers, zatímco Single Wheel končí ve Facing Dancers.

CALLERLAB definition for Turn and Deal

Choreography for Turn & Deal

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/turnanddeal.php?language=czech&level=A1
12-July-2024 04:39:55
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL