Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn & Deal [A1]
   (Colin Walton 1963)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från vilken som helst Line om 4.

Som en rörelse, 1/2 Tag och vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning.

Slutar i en 2 x 2.

 • En R-H Two-Faced Line slutar i Facing Couples.
 • En L-H Two-Faced Line slutar i Couples rygg mot rygg.
 • En L-H Wave slutar i en R-H Mini-Wave Box.
 • En One-Faced Line slutar i Tandem Couples.

Från en R-H Two-Faced Line:

 
 
före
Turn & Deal
 efter
Från en L-H Two-Faced Line:

 
 
före
Turn & Deal
 efter
Från en L-H Wave:

 
 
före
Turn & Deal
 efter
Från en One-Faced Line:

 
 
före
Turn & Deal
 efter

Kommentarer:
 • Turn & Deal dansas som en mjuk rörelse med flyt.
 • Turn & Deal känns som en 1/2 Tag & Roll.
 • Som vid Tag The Line, kom ihåg att passera med höger axel med de dansare du möter.
 • Släpp handfattningen med dansaren bredvid och rör dig individuellt mot mitten på din Line.
 • Turn & Deal har historiskt fraktionaliserats i tredjedelar (rabbla: Turn, Step, Turn). Idag emellertid, är det sällsynt att en caller skulle fraktionalisera Turn & Deal eftersom en 2/3 Turn & Deal är samma som en 1/2 Tag. Emellertid på högre nivåer finns det call som innehåller Turn & Deal som del av sin definition (t.ex, Mini-Busy [A2]) som ibland fraktionaliseras.

  Fraktionalisering av Turn & Deal:

  1. Vrid dig 1/4 på stället mot mitten på din Line;
  2. Passera med höger axel, stig framåt till 1/2 Tag positionen (en R-H Mini-Wave Box);
  3. Vrid dig 1/4 på stället i samma riktning som den första kvartsvridningen.
 • Från en R-H Two-Faced Line (den vanligaste startformationen), liknar Turn & Deal Wheel & Deal utom att dansarna rör sig individuellt i stället för som ett Couple.
 • Mirror image av Turn & Deal har historiskt varit känd som Left Turn & Deal. När du gör Left Turn & Deal, passera med vänster axel i stället för med höger axel.
 • Turn & Deal & Roll slutar alltid i en Left-Hand Box.

Line Of n Turn & Deal [NOL]: Från en Line om n (n är vanligen en jämn siffra, vanligen 6 eller 8). Gör en 1/2 Tag i din Line om n, vrid dig sedan 1/4 på stället mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i Parallel Lines om n/2.

 
före
Line Of 6 Turn & Deal
 efter

Any Shoulder Turn & Deal [NOL]: Från en Two-Faced Line. Passera med den mest passande axeln (höger axel från en R-H Two-Faced Line; vänster axel från en L-H Two-Faced Line), gör en Turn & Deal. Slutar i Facing Couples.

Vertical Turn & Deal [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & Roll.

Turn To A Line [C2]: Från en tillämplig 2 x 2. Som en rörelse, Zig-Zag, Fullborda en full Tag (Tandem Step Thru) och vrid 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. En icke-T-Bone 2 x 2 slutar i en Line.

Triple Turn [C4]: Från en icke-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Slutar i en Line. Triple Turn är ett 3-delars call.

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Turn and Deal

Choreography för Turn & Deal

Comments? Questions? Suggestions?
 
A1:     

https://www.ceder.net/def/turnanddeal.php?level=A1&language=sweden
26-May-2024 17:07:04
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL