Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Turn To A Line [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Turn To A Line -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z vhodné formace 2 x 2.

Jako jeden pohyb Zig-Zag, dokončete The Tag (Tandem Step Thru) a otočte se o 1/4 stejným směrem, jako na začátku.

Formace, která není T-Bone 2 x 2, končí v obecné ředě.

Z Tandem Couples:
 

 
před
Turn To A Line
 po

Z Inverted Box:
 

 
před
Turn To A Line
 po

Poznámky:

  • Přemýšlejte o tom jako Leaders Right, Trailers Left. Pohyb je ve směru hodinových ručiček vzhledem ke středu formace 2 x 2.
  • Tanečníci, kteří začnou vedle sebe, vedle sebe i skončí, a budou se držet za druhé ruce než na začátku.
  • Turn To A Line je téměř přesný protiklad k Turn & Deal, tancuje se hodně podobně (tzn. 'Turn-Step-Turn').

Zig-Zag [A2] (Bill Shymkus a Jack Lasry 1968): Z obecného Tandemu a dalších vhodných formací. Leaders 1/4 Right, Trailers 1/4 Left. Obecný Tandem končí v pravé Mini-Wave.

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

 
před
Single Turn To A Line
 po

 
před
Single Turn To A Line
 po

 
před
Single Turn To A Line
 po

Triple Turn [C4]: Z formace non-T-Bone 2 x 2. Turn To A Line; Turn & Deal; Turn To A Line. Končí v Line. Triple Turn má tři části.

CALLERLAB definition for Turn to a Line

Choreography for Turn To A Line

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/turntoaline.php?language=czech
15-October-2019 03:36:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.