Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zip Code {n} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zip Code n -- [C2]
   (Holman Hudspeth 1968)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace 2 x 4, ve které jsou Centers v Generalized Columns, a z dalších vhodných formací.

Centers 1/4 Out and Run (směrem od středu čtverylky) kolem Outside (kteří se přesunou do středu beze zmeny směru pohledu). Tím se původní Centers dostanou ven a koukají se na sebe. To je Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); atd.

Poznámka: Při lichých číslech skončí outsides tak, že se na sebe koukají, při sudých skončí zády k sobě.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

   
po
Zip Code 1
 po
Zip Code 1 & 1/2
 po
Zip Code 2
 
     
po
Zip Code 3
 po
Zip Code 3 & 1/2
 po
Zip Code 4
 po
Zip Code 5

Outer Code [obsolete]: Z vhodných formací. Outsides 1/4 In (Outer Code 1) a pokrauje se jako při Zip Code.

Inner Code [obsolete]: Z jakékoliv formace, ve které jsou Centers v 2 x 2. Center 4 Face In (Inner Code 1); Pass Thru (Inner Code 2); Face In (Inner Code 3); etc.

CALLERLAB definition for Zip Code 1-6

Choreography for Zip Code n

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/zipcode.php?language=czech&level=C2
17-October-2019 05:10:47
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.