Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace 2 x 4, ve které jsou Centers v Generalized Columns, a z dalších vhodných formací.

Centers 1/4 Out and Run (směrem od středu čtverylky) kolem Outside (kteří se přesunou do středu beze zmeny směru pohledu). Tím se původní Centers dostanou ven a koukají se na sebe. To je Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); atd.

Poznámka: Při lichých číslech skončí outsides tak, že se na sebe koukají, při sudých skončí zády k sobě.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
   
po
Zip Code 1
 po
Zip Code 1 & 1/2
 po
Zip Code 2
 
     
po
Zip Code 3
 po
Zip Code 3 & 1/2
 po
Zip Code 4
 po
Zip Code 5

Outer Code [obsolete]: Z vhodných formací. Outsides 1/4 In (Outer Code 1) a pokrauje se jako při Zip Code.

Inner Code [obsolete]: Z jakékoliv formace, ve které jsou Centers v 2 x 2. Center 4 Face In (Inner Code 1); Pass Thru (Inner Code 2); Face In (Inner Code 3); etc.

https://www.ceder.net/def/zipcode.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.