Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C3A definitions from the Ceder Chest of C3 Ceder Chest of C3.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Jazyk:
  
  
  
  
  
  
  
  

1/4 (or 3/4) Mix

Z formací R-H Mini-Wave Box, Diamond s centers v R-H Mini-Wave, a dalších vhodných formací.

 1. Kdo může Right Arm Turn 1/4 (nebo 3/4);
 2. ti, co jsou v Line|Wave, Centers Cross Run;
 3. ti, kdo jsou v Line|Wave, Centers Trade.

Končí v Line nebo Wave.

Figura 1/4 (nebo 3/4) Mix má tři části.


1/4 (or 3/4) The Deucey

Z formace Parallel Waves.

1/4 The Deucey: Arm Turn 1/4; Centers Cast Off 1/4, Lead End Circulate, Trailing End 1/2 Circulate; Center Star turn 1/4; ti, co se potkají (Center Wave), Cast Off 1/4, osamocení Centers move up (Phantom Hourglass Circulate) a stanou se koncoví ve vlně. Končí v Parallel Waves.

3/4 The Deucey: Totéž co 1/4 The Deucey, akorát každé ze čtyř 1/4 turns je nahrazeno 3/4 turn.


1/4 (or 3/4) Wheel The Ocean | Sea

1/4 Wheel The Ocean | Sea:
Z formace L-H Two-Faced Line. Left Cast 1/4 (skončit ve Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. (Ocean: Belles diagonal Right Pull By; Sea: Belles Walk, Beaus Dodge.) Končí v Mini-Wave Box. (Ocean: R-H Box; Sea: L-H Box.)

3/4 Wheel The Ocean | Sea:
Z formace R-H Two-Faced Line. Left Cast 3/4 (skončit ve Facing Couples); Finish Wheel The Ocean | Sea. Končí v Mini-Wave Box.

1/4 (nebo 3/4) Wheel The Ocean | Sea má dvě části.


any Tagging call Chain Thru

 1. Proveďte any Tagging call do 1/2 Tag pozice;
 2. Scoot Chain Thru.

Končí v Parallel Waves.


anything Reaction

Proveďte figuru anything kromě posledního Extend, pak (full) Chain Reaction.

Figura anything je obvykle Scoot Back variace nějaké Tagging figury.

Například
Flip Reaction: Z formace Parallel Waves. Flip Back Centers To A Wave pak všichni Chain Reaction.
Tag Reaction: z formace Parallel Lines. Tag Back Centers To A Wave pak všichni Chain Reaction.
Load The Boat Reaction: Z Facing Lines (or R-H Tidal Wave). Load The Boat Centers To A Wave pak všichni Chain Reaction.

Bias Circulate

Z formace Parallel Waves a dalších vhodných formací.

Leaders Circulate, Trailers Star 1/2 (R-H Star z R-H Waves, L-H Star z L-H Waves), a srovnají se tak, aby se stali Leaders ve Wave (R-H Waves při R-H Star, L-H Waves při L-H Star).

Parallel Waves končí v Parallel Waves.


Big Block CONCEPT

Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací.

Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace.


Breaker anything

Z formací Columns, Magic Columns a vhodných T-Bone 2 x 4.

Ends Cast Off 3/4, Centers Box Counter Rotate 1/4 and 1/2 Box Circulate; Center Line provede figuru anything (pokud je anything číslo 1, 2 nebo 3, pak udělají Cast Off tolik čtvrtí). Mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Obvykle končí v Parallel Lines, Twin Diamonds nebo Hourglass v závislosti na figuře anything.


Catch anything {n}

Z vhodných formací.

Square Thru n To A Wave; provést figuru anything; Step & Fold.

Končí v různých formacích.


Central Concept

Všichni provedou tu část anything, kterou normálně dělají Centers.

Pokud je výchozí formace 2 x 4 a část figury anything pro Centers může být provedena buď v matici 1 x 4 nebo 2 x 2 (např. Counter nebo Detour), pak pracujte v 2 x 2. Caller by měl v takovém přípdě raději specifikovat, v jaké formaci má být figura provedena (např. Each Wave do a Central Counter).


Checker Board | Box anything

Z formací 2 x 4 (nebo dalších vhodných) s přesně dvěma Leaders v každé Line.

Na následujícím diagramu označuje Leaders v každé Line a označuje ostatní tanečníky. Tanečníci označení se mohou koukat libovolným směrem kromě toho, kam se koukají v jejich 1 x 4.

     
Leaders v
v pravé vlně...
  levé vlně...   pravé 2-faced line...   levé 2-faced line.

Checker Board anything:
Leaders v každé Line ( ) spolu udělají Trade, ostatní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 1 x 4. Končí v 2 x 4.

Checker Box anything:
Leaders v každé Line ( ) spolu udělají Trade, osttaní udělají figuru anything tak, že pracují v distorted 2 x 2. Končí v 2 x 4.

Couple Up

Z vhodných formací 2 x 2.

Box Circulate; Leaders U-Turn Back (směrem ke středu 2 x 2).

Končí v 2 x 2.

Couple Up má dvě části.


Cross Chain Reaction

Z vhodných Generalized 1/4 Tag.

Very Centers Diagonal Pass Thru s těmi outside, na které se diagonálně dívají. Koncoví ze středové Line Counter Rotate 1/4 (vnějškem); Centers na každé straně Hinge; Centers Star Circulate, Outsides Trade; Centers na každé straně Cast Off 3/4, ostatní Phantom Hourglass Circulate.

Končí v Parallel Lines.


Cross Counter

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers Trade The Wave, Cast Off 3/4 and Counter Rotate 1/4 , Outsides Cross Cast Back, Touch 1/2, and Step & Fold.

R-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Two-Faced Lines; L-H 3/4 Tag končí v Parallel L-H Waves.

Cross Counter má tři části.


Delight | Dilemma

Z vhodných formací (obvykle 3/4 Tag).

Outsides 1/4 Right (v případě Delight) nebo 1/4 Left (v případě Dilemma) and Circulate 2x, Centers Swing, Slip 2x, and Cast Off 3/4.

Obvykle končí v Parallel Lines.

Center's part figur Delight | Dilemma má čtyři části


Drift Apart

Z formace 2 x 4.

Ends Split Circulate 2x, Out-facing Centers Crossover Circulate and Circulate, In-facing Centers Circulate and Crossover Circulate.

Končí v 2 x 4.

Figura Drift Apart má dvě části.


Ease Off

Z formace Parallel Lines a dalších vhodných formací.

Outsides Zing , Centers (Concentric) Circulate and Face In.

Parallel Lines končí v Double Pass Thru.


Eight By anything

Z vhodných formací.

Outsides Grand Chain Eight and Roll, Centers provedou anything (pracují uprostřed).

Končí v různých formacích.


Exchange The Box

Z formace 2 x 4.

Jděte 4x Split Circulates, a až se stanete In-facing Center, jděte další Circulate diagonálně na protilehlou pozici (přejdete do dalšího Box). Figura Exchange The Box může být rozložena na čtyři části.

Popis pohybu: když přecházíte do dalšího boxu, jděte venkem kolem těch, kteří jsou stále ve svém původním boxu. In-facing Centers vede Exchange a (v normálním postavení) ho všichni ostatní následují.


Exchange The Triangle

Z formace Twin Triangles.

Jděte 3x Triangle Circulates, ale když se stanete buď 1) tanečníkem na vrcholu (Apex) (ve formaci Apex-to-Apex Triangles), nebo 2) In-Facing tanenčík na základně (ve formaci Base-to-Base Triangles); jděte svůj Circulate do druhého Triangle. (Z formace Apex-to-Apex Triangles je Circulate jako Interlocked Triangle Circulate; z formace Base-to-Base Triangles je Circulate diagonálně do protilehlé pozice.) Figura Exchange The Triangle může být rozdělena na třetiny.


Expand The Column

Z formací 2 x 4, ve kterých jsou Outsides v Columns, případně z dalších vhodných formací.

Centers Phantom Run (Reverse Flip), Outsides Column Circulate 2x.

Columns končí v Parallel Lines.


Explode The Top

Z formace Parallel Lines.

 1. Explode;
 2. Koncový Beau Circulate 1 & 1/2, koncový Belle Circulate, Veer inward, and U-Turn Back, Centers Touch 1/2 and the Very Centers Cast Off 3/4. mezitím druhý Center Step Ahead do R-H Star;
 3. Turn the Star 1/4;
 4. Koncový ze středové vlny jde rovně, všichni ostatní ho následují a dělají Unwrap The Star. Všichni Face In a skončí ve Facing Lines.

Fancy

Z formace Columns.

Trailers (tanečníci #2 a #4) Press Out; Trailing Couple 1/2 Press Ahead; Outsides pracují Phantom a takto všichni Any Shoulder Turn & Deal.

Končí ve formaci Double Pass Thru (fantómové se ztratí).


Finally Concept

Finally anyConcept anything Dělejte figuru anything, na její poslední část aplikujte daný CONCEPT.


Flare Out To A Line

Z formace Parallel Two-Faced Lines a dalších vhodných formací.

Leaders udělají směrem od středu čtverylky Turn To A Line , Trailers 1/2 Circulate.

Parallel Two-Faced Lines končí v As Couples Wave.


Follow To A Diamond

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Trailers Follow Your Neighbor & Spread, Leaders Box Circulate 1 & 1/2.

R-H nebo L-H Mini-Wave Box končí v Diamond, T-Bone 2 x 2 obvykle končí ve Wave.


Follow Your Leader

Z formace Parallel Waves.

Leaders 1/2 Split Circulate and Tandem Cross Fold, Trailers Follow Your Neighbor (Extend and Arm Turn 3/4); všichni Tandem Extend.

Končí v Columns.


Grand Mix

Z formace Generalized Tidal Line.

Středové páry tanečníků (3 páry v Tidal Line osmi tanečníků, 2 páry v Tidal Line šesti tanečníků) Grand (Working As Centers) Cross Run (jako Grand Slip-Slide); nové středové páry Trade (Grand Slip).

Končí v Tidal Line. Tato figura má dvě části.


Hinge The Lock, Lock The Hinge

Hinge The Lock:
Z vhodných non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Končí ve Wave.

Lock The Hinge:
Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Končí v Mini-Wave Box.

Obě figury mají dvě části.


anyone Hop

Z vhodných non T-Bone 2 x 2 (obvykle Facing Couples).

Označení tanečníci Walk, ostatní Dodge; všichni Hinge.

Končí ve Wave nebo Inverted Line. Figura má dvě části.


Initially Concept

Initially anyConcept anything Proveďte první část figury anything tak, že použijete daný CONCEPT; zbytek figury už pak uděláte normálně (tzn. bez použití daného CONCEPT).


Interlocked Little

Z formace Generalized 1/4 Line a dalších vhodných formací.

Outsides 1/4 Right and Counter Rotate 1/4 (tzn. Little), Centers Step And Cross Fold (Ends Cross Fold, Centers 1/2 Press Ahead).

Generalized 1/4 Line končí v Parallel Lines.


Interlocked Plenty

Z formace Generalized 1/4 Line a dalších vhodných formací.

 1. Interlocked Little (Outsides 1/4 Right and Counter Rotate 1/4 as Centers Step And Cross Fold);
 2. Split Circulate twice (2x) (obvykle tancováno jako Tandem Partner Trade nebo Reverse The Pass);
 3. Outsides Counter Rotate 1/4 and Roll, ostatní Concentric 1/2 Zoom.

Obvykle končí ve formaci 1/4 Tag.

Tato figura má tři části.


Interlocked Scoot (Back)

Z formace 1/4 Line.

Scoot Back s tanečníky ve své formaci Interlocked Single 1/4 Tag (tanečníci na pozicích formace Interlocked Diamond).

Končí ve 3/4 Line.


Jay Concept

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Pracujte ve formaci Distorted Box s těmi tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jay Walk. Na konci figury se postavte na ty samé pozice, na kterých byl box na začátku.


Keep Busy

Z formace Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow , Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Končí v Parallel Waves. Pro Trailers má tato figura čtyři části.


Latch On (fraction)

Z formací Tandem dancers, Facing dancers a Back-to-Back dancers.

Right Roll To A Wave, Arm Turn 1/4 (nebo určenou část (fraction)).

Končí v R-H Mini-Wave. Tato figura má dvě části.


Link Up

Z formací Parallel Two-Faced Lines nebo Promenade (kde označení tanečníci pracují jako Leaders).

Leaders Cast Off 1/4 s tím, že střed otáčení je venkovní tanečník (Out Anchor 1/4), Roll and Press Ahead. Trailers 1/2 Circulate and Cross Fire.

Končí v Parallel Waves.


Locker's Choice

Z formace Parallel Waves a dalších vhodných formací.
 1. Lockit;
 2. Center Wave Lockit , ostatní Trade;
 3. Center Wave Hinge, ostatní Step & Fold.

Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části.


Mini-Chase

Z formace Back-to-Back Couples nebo vhodných T-Bone 2 x 2 (všichni jsou Leaders).

Belles Shakedown , Beaus Partner Tag.

Back-to-Back Couples končí v R-H Mini-Wave Box.


Open Up The Column

Z formace Columns.

Tanečník #1 Trail Off & Roll, tanečník #2 Circulate, Peel Off & Roll, tanečník #3 a #4 Circulate; Centers Cast Off 3/4; všichni Extend.

Končí v Parallel Waves.


Own The anyone anything By anything

Označení tanečníci dělají svou část první figury anything, ti druzí dělají svou část druhé figury anything.

Patch (The) anyone

Z formací Couple a Mini-Wave.

Hinge; označení tanečníci U-Turn Back ve směru rotace (2x Roll).

končí v Couple nebo Mini-Wave. Figura má dvě části.

Poznámka: Zjistěte si, kdo jsou označení tanečníci před tím, než uděláte Hinge, ne potom. Například z formace Couple: Patch The Beaus je Partner Hinge (teď jsou oba Beaus) a následně původní Beau U-Turn Back. Podobně z Parallel Lines: Patch The Ends znamená původní Ends, ne ti, co se stanou Ends po Hinge.


Peel Chain Thru

Z formací Trade By a 3/4 Tag.

Centers Arm Turn 1/2 and Slip, Outsides Cast Back and Touch 1/2; Centers na každé straně Cast Off 3/4, ostatní udělají svou část Fan The Top.

Trade By a R-H 3/4 Tag končí v Parallel R-H Waves; L-H 3/4 Tag končí v Parallelogram.


Plan Ahead

Z formace Facing Lines a dalších vhodných formací.

Centers Touch 1/4, Cross Concentric Vertical Tag The Line, Leaders Peel Left, Trailers Peel Right a skončí jako Couple (stejně jako u Sets In Motion), Outsides Circulate jeden a půl, Hinge, Cross Concentric Vertical 1/2 Tag, and Face In.

Facing Lines končí v Double Pass Thru.


Polly Wally

Z formace Generalized Columns.

Ends Mirror Turn To A Line ('Turn & Deal' do směru Promenade), Centers dělají Leads U-Turn Back (točí se doleva), Veer Right a As Couples Extend.

Končí v Parallel Lines.


Quick Step | anything

Quick Step [C3A]: Z formace 1/4 Box a dalších vhodných formací. Tanečník #2 Press Out a Phantom Ah So s tanečníkem vedle sebe, ostatní Circulate. 1/4 Box končí v Columns.

Quick anything [C3A]: Z formace 1/4 Box a dalších vhodných formací. Tanečník #2 Press Out a anything s tanečníkem, kterého potká. (v případě potřeby se pracuje s fantómy). Ostatní Circulate. Fantómové, kteří skončí mezi Outsides a Centers přestanou na konci figury existovat.


Rally

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers Step & Fold, Peel & Trail, Outsides 1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Inward (dovnitř doprava nebo doleva) Roll To A Wave.

Generalized 1/4 Tag končí v Tidal Line. Pro Centers má figura dvě části.


Reach Out

Z formací Mini-Wave Box, Tandem Couples a vhodných T-Bone 2 x 2.

Trailers 1/2 Box Circulate and Phantom Run (Reverse Flip), Leaders Box Circulate 1 & 1/2.

Mini-Wave Box končí ve Wave; T-Bone 2 x 2 končí obvykle v Diamond; Tandem Couples končí ve One-Faced Line.


Recoil

Z vhodných non T-Bone 2 x 2.

 1. Box Recycle;
 2. Step & Fold.

Končí v Mini-Wave Box. Figura má dvě části.


Release anything

Z formací Generalized 1/4 Tag a Generalized 1/4 Diamond.

Koncoví z Center 4 Press Ahead a ten venkovní tanečník, ke kterému nikdo nedostupuje, udělá (12-Matrix) Press Out; Outsides pracují s Phantoms (v případě potřeby) a všichni udělají figuru anything.

Poznámka: fantómové, kteří skončí mezi Outsides a Centers, se na konci figury vypouštějí, pokud figura anything fantómy vyloženě neobsahuje (např. Release Triple Wave Ah So fantómy ponechá, zatímco Release Ah So ne).


Scatter Circulate

Z formací Parallel Two-Faced Lines a vhodných 2 x 4 (jako Facing Lines, Back-to-Back Lines a některé T-Bones).

Ends Split Circulate, Out-facing Centers Crossover Circulate, In-facing Centers Concentric (Box) Crossover Circulate.

Parallel Two-Faced Lines končí v Parallel Waves.


Scoot The Diamond

Z formace Single 1/4 Tag.

Scoot Back; Outsides 1/4 do držení; všichni Diamond Circulate.

Končí v Diamond.


Single Checkmate

Z formace 2 x 2.

Leaders Box Circulate 2x and 1/4 In (Box Transfer), Trailers Box Circulate, 1/4 In, and Box Circulate.

Končí v 2 x 2.


Single Concept

Single koncept je způsob, jak z figury pro osm lidí udělat figuru pro čtyři lidi, nebo jak z figury pro čtyři lidi udělat figuru pro dva lidi.

V Single verzi figury provádí každý tanečník pohyb, který by byl normálně prováděn útvarem dvou tanečníků. Proto aby mohla mít figura Single verzi, musí být možné rozdělit všechny tanečníky do útvarů po dvou, ve kterých oba tanečníci během provádění figury vždy koukají stejným směrem. Tanečníci v každém útvaru většinou provádějí svou část As Couples, In Tandem, Once Removed, nebo Twosome (nebo nějakou kombinaci těchto konceptů).

O Single můžete uvažovat v tom smyslu, že nahrazujete každou skupinu dvou tanečníků jedním, který stojí přesně uprostřed mezi nimi, a ten pak v takovém postavení provádí celou figuru, jakoby dělal normální verzi.


Single File Recycle | Recoil

Single File Recycle [C3A]: Z formace Single Double Pass Thru. Centers fungují jako Beaus zatímco Ends jako Belles a takto udělají Facing Recycle (tzn. Centers Touch and Right-face U-Turn Back, Ends Veer Left a stanou se koncoví v R-H Wave).

Single File Recoil [C3A]: Z formace Single Double Pass Thru. Single File Recycle; Step & Fold. Končí v L-H Mini-Wave Box. Tato figura má dvě části.


Slant anything (By anything)

Z formace Parallel Two-Faced Lines a dalších vhodných formací.

Trailers Dodge dovnitř, zformují Facing Couples a provedou první figuru anything (pracují uprostřed), Leaders udělají svou část druhé figury anything.


Snap The Lock

Z formace Parallel Lines.

 1. Partner Tag;
 2. Outsides Partner Tag, Centers Touch, Lockit, & Step Thru.

Končí v Back-to-Back Lines.


Something New

Z formace Columns.

Tanečníci #1 a #2 Couple Up , tanečník #3 1/2 Circulate and U-Turn Back, tanečník #4 Circulate and Veer Out.

Končí v 1/4 Tag.

Alternativní definice: První dva Couple Up, poslední dva Circulate & Leader Roll To A Wave směrem dovnitř.


Spin Chain The Line

Z formací Tidal Wave, Facing Lines a dalších vhodných formací.

Arm Turn 1/2; Centers na každé straně Cast Off 3/4 and Spread, Very Centers Trade; Very Ends a Very Centers sestoupí k sobě a udělají Cast Off 3/4.

Končí v Parallel Lines.


Spin The Pulley

Z formace Static Set (nebo z formace získané ze Static Set po Heads Step into the Center) nebo z formace Wave, která je kolmá a mezi dvěma Facing Couples.

 1. Centers, nebo ti označení, Arm Turn 3/4;
 2. všichni Triple Cross;
 3. Peel Off.

Končí v Parallel Two-Faced Lines. Spin The Pulley má tři části.


Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Z formace 4 x 4 Matrix vizualizovaná jako 4 spojené Columns | Lines | Waves.

Rozdělte matici 4 x 4 na dvě sady spojených Columns | Lines | Waves a pracujte ve výsledné formaci 2 x 4 Matrix na každé straně.


Stable Concept

Proveďte danou figuru bez toho, abyste měnili směr pohledu. Vaše koncová pozice bude ta samá, jako kdybyste figuru dělali normálně, jen váš směr pohledu se nezmění.

Stampede

Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers Trade The Wave, Hinge & Cross (Trailers diagonálně Pull By za vnější ruku), Ends Cross Cast Back and Pass In.

3/4 Tag končí v Eight Chain Thru. Pro Centers má figura tři části a dvě části pro Ends.


Strip (The Diamond | Hourglass)

Z formací Twin Diamonds a Hourglass.

Outsides 1/2 Zoom and Trade, Very Centers Cast Off 3/4, další Centers Counter Rotate 1/4 (venkem) a stanou se Very Outsides.

Strip The Diamond končí v Tidal Line, Strip The Hourglass končí v 3 By 1 Diamond.


Swap The Top

Z formace Facing Couples.

Swap The Top [C3A]:
Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl krát.
Končí v R-H Wave.

Cross Swap The Top [C3B]:
Belles Cross Extend (R-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl krát.
Končí v R-H Two-Faced Line.

Reverse Swap The Top [C3A]:
Beaus Extend (R-H) and Cast Off 3/4, Belles Run jeden a půl krát.
Končí v L-H Wave.

Reverse Cross Swap The Top [C3B]:
Beaus Cross Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Belles Run jeden a půl krát.
Končí v L-H Two-Faced Line.

Swing Chain Thru

Z formací Parallel Waves, Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Centers Cast Off 1/4;
 3. Very Centers Trade;
 4. Centers Cast Off 1/4.

Končí v Parallel Waves. Figura má čtyři části.


Team Up

Z vhodných formací.

Ends 1/2 Circulate and Hinge, Centers (uprostřed) dělají Beaus Run a Belles Dodge.


The Gamut

Z formace Parallel Lines s Centers v Tandem.

Ends Circulate 2x, Centers Any Hand 3/4 Thru and Trade The Wave; všichni Cut The Diamond.

Končí v Parallel Lines.


Touch By fraction By fraction | anything

Z formace Single Double Pass Thru, z formace získané z Diamond poté, co všichni udělají 1/4 In, a dalších vhodných formací.

Centers Touch první danou část (fraction) and Spread, ostatní krok dopředu; noví Centers Touch druhou část (fraction) nebo provedou figuru anything. Obvykle končí v R-H Diamond nebo R-H Two-Faced Line. Pro tuto figuru nejsou žádné defaultní hodnoty pro fraction.


Trade The Deucey

Z formací Parallel Lines, Twin Diamonds, Generalized Thar a dalších vhodných formací.

Centers Trade and Spread, Ends Crossover Circulate.


Travel Thru

Z formací Facing Couples, R-H Wave a dalších vhodných formací.

 1. Pass Thru;
 2. As Couples 1/4 Right.

Končí v R-H Two-Faced Line. Figura má dvě části.


Trip The Set

Z formace Parallel Lines s Ends stojících Back-to-Back a dalších vhodných formací.

Ends Cross Fold and Roll, Centers (Concentric) 1/4 Out and Trade.

Parallel Lines končí ve Facing Lines. Figura má dvě části.


Triple Diamond Concept

Formace Triple Diamonds sestává ze tři vedle sebe stojících formací Diamond, a na některých pozicích stojí fantómové.

Triple Play

Z formace Columns.

Tanečník #1 Transfer (Trail Off, Circulate, 1/4 In), ostatní 1/2 Circulate and Trade; v nové Center Columns první tanečník Transfer (Trail Off & Roll), ostatní 1/2 Circulate and Hinge; všichni Extend.

Končí v Parallel Waves.


Twosome Concept

A Twosome consists of two dancers working as a unit and obeying the following set of rules:

 1. Throughout the given call, dancers retain their geographical orientation in the square with respect to the other dancer in their Twosome unit. This means that a dancer who started on the north side of their Twosome unit must always remain on the north side throughout the entire call.
 2. The two dancers in the Twosome unit are working as if they are one dancer. Therefore, as with concepts such as Tandem, As Couples, or Solid, never allow any other dancers to come between or break up the Twosome unit. The dancers within the Twosome unit must always be facing the same direction.

The caller will usually designate who is to work as a Twosome by saying Couples Twosome, Tandem Twosome, or Siamese Twosome. If it is unambiguous as to which dancers are paired, the caller may simply say Twosome.


Wind The Bobbin

Z formace Columns.

Tanečníci #1 a #3 Peel Off and Circulate 2x (venkem), tanečníci #2 a #4 1/2 Circulate, Cast Off 3/4, Very Centers Trade, Cast Off 3/4.

Končí v Parallel Waves.


Wrap To A formation

Z formace Columns.

Tanečník #1:
1/2 Split Circulate a Phantom formation Circulate 2.
Tanečník #2:
Circulate, 1/2 Split Circulate, a Phantom formation Circulate.
Tanečník #3:
Circulate 2 & 1/2.
Tanečník #4:
Circulate 3.

V případě potřeby se zarovnejte do dané formace (formation).

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c3a&language=czech
20-April-2024 00:47:15
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL