Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Patch (The) {anyone} [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Patch (The) anyone -- [C3A]
   (Lee Kopman)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Couple a Mini-Wave.

Hinge; označení tanečníci U-Turn Back ve směru rotace (2x Roll).

končí v Couple nebo Mini-Wave. Figura má dvě části.

Poznámka: Zjistěte si, kdo jsou označení tanečníci před tím, než uděláte Hinge, ne potom. Například z formace Couple: Patch The Beaus je Partner Hinge (teď jsou oba Beaus) a následně původní Beau U-Turn Back. Podobně z Parallel Lines: Patch The Ends znamená původní Ends, ne ti, co se stanou Ends po Hinge.

   
před
Patch The Belles
 po
Hinge
 po
původní Belles Roll dvakrát
(hotovo)

   
před
Patch The Centers
 po
Hinge
 po
původní Centers Roll dvakrát
(hotovo)

   
před
Patch The Leaders
 po
Hinge
 po
původní Leaders Roll dvakrát
(hotovo)

anything Like A Patch The anyone [C3AV]: Proveďte figuru anything; označení tanečníci U-Turn Back. V tomto případě musí caller zajistit, že označení tanečníci jsou označení jednoznačně (tzn. Girls, Head Men apod.), jinak nebude jasné, kdo má dělat U-Turn Back (např. In Roll Circulate Like A Patch The Centers: dělají U-Turn Back původní Centers nebo výslední?).

CALLERLAB definition for Patch (The) Anyone

Choreography for Patch (The) anyone

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/patch.php?language=czech&level=C3A
21-October-2019 04:37:21
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.