Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Plan Ahead [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Plan Ahead -- [C3A]
   (Lee Kopman 1975)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Facing Lines a dalších vhodných formací.

Centers Touch 1/4, Cross Concentric Vertical Tag The Line, Leaders Peel Left, Trailers Peel Right a skončí jako Couple (stejně jako u Sets In Motion), Outsides Circulate jeden a půl, Hinge, Cross Concentric Vertical 1/2 Tag, and Face In.

Facing Lines končí v Double Pass Thru.

před
Plan Ahead
 
   
po
Centers Touch 1/4
jako Ends Circulate
 po
Centers Vertical Tag The Line
jako Outsides 1/2 Circulate & Hinge
 po
Centers Step Forward & First Left, Next Right
jako Outsides Cross Concentric Vertical 1/2 Tag & Face In
(hotovo)

Poznámky:

  • Když je figura Plan Ahead prováděna z jiných formací než Facing Lines (např. Inverted Lines s Ends Facing Out): Ends musí před Hinge dělat Circulate 1 & 1/2 opatrně. Většinou mají Ends tendenci dělat Hinge s prvním tanečníkem, kterého potkají.
  • Nedávno jsme zjistili, že jsou calleři, kteří věří, že první část pro Centers je 1/2 Circulate and Hinge (místo Touch 1/4). To může vést na další možné výchozí formace.

CALLERLAB definition for Plan Ahead

Choreography for Plan Ahead

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/planahead.php?language=czech&level=C3A
19-October-2019 23:49:09
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.