Definitions of Square Dance Calls and Concepts
1/4 (or 3/4) The Deucey [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

1/4 (or 3/4) The Deucey -- [C3A]
   (Cliff Rosser a Ed Foote 1973)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Waves.

1/4 The Deucey: Arm Turn 1/4; Centers Cast Off 1/4, Lead End Circulate, Trailing End 1/2 Circulate; Center Star turn 1/4; ti, co se potkají (Center Wave), Cast Off 1/4, osamocení Centers move up (Phantom Hourglass Circulate) a stanou se koncoví ve vlně. Končí v Parallel Waves.

3/4 The Deucey: Totéž co 1/4 The Deucey, akorát každé ze čtyř 1/4 turns je nahrazeno 3/4 turn.

před
1/4 The Deucey
 
     
po
Arm Turn 1/4
 po
Centers Arm Turn 1/4
jako Lead End Circulate
a Trailing End 1/2 Circulate
 po
Center Star turns 1/4
 po
Center Wave Cast Off 1/4
, osamocení Centers
move up

(hotovo)

Poznámky:

  • Stejně jako u všech figur, kde se točí hvězda, počkejte, až v ní jsou všichni čtyři tanečníci, teprve pak ji točte.
  • Ti, co se po prvním Arm Turn 1/4 (nebo 3/4) stanou Lead End, musí udělat celý (full) Circulate a odolat pokušení udělat Trade s koncovými ze středové vlny.

Varianty:

  • Star 1/4, Star 1/2, Star 3/4
  • Don't Turn The Star (netočit hvězdu)

{i-j-k-l} 1/4 The Deucey [C4]: Z formace Parallel Waves: 1/4 The Deucey, ale nahraďte první 1/4 Turn i/4 Turn; nahraďte druhé 1/4 Turn j/4 Turn; nahraďte třetí 1/4 Turn (hvězdu) k/4 Turn; a nahraďte čtvrté 1/4 Turn l/4 Turn. Končí v Parallel Waves nebo Facing Twin Diamonds.

Spin Chain The Star [C4] (Charlie Tilley 1969): 2-3-2-3 1/4 The Deucey. Pokud caller řekne 'Turn the Star n/4', udělejte 2-3-n-3 1/4 The Deucey.

CALLERLAB definition for 1/4 (or 3/4) The Deucey

Choreography for 1/4 (or 3/4) The Deucey

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/14thedeucey.php?language=czech&level=C3A
15-October-2019 06:07:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.