Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Keep Busy [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Keep Busy -- [C3A]
   (Lee Kopman 1977)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Parallel Two-Faced Lines.

Leaders Couples Circulate With The Flow , Trailers 1/2 Circulate, Very Centers Hinge, Flip The Diamond, Step & Fold.

Končí v Parallel Waves. Pro Trailers má tato figura čtyři části.

   
před
Keep Busy
 po
Leaders Couples Circulate
jako Trailers 1/2 Circulate
& Very Centers Hinge
 po
Outsides With The Flow
jako Centers Flip The Diamond
& Step & Fold
(hotovo)

Poznámka: pokud jste Leaders, dejte si pozor, aby jako první šli koncoví tanečníci!

Mini-Busy [A2] (Ron Schneider 1978): Z formace Parallel Two-Faced Lines. Leaders Any Shoulder Turn & Deal, Trailers 1/2 Circulate; Very Centers Hinge; Flip The Diamond. Končí v 1/4 Tag.

With The Flow [C1] (Larry Dunn 1984): Z formace Facing Couples. Tuto figuru musí předcházet figura, po které se tanečníci nějak točí (tzn. všichni tanečníci se pohybují po nebo proti směru hodinových ručiček). Po všech figurách, po kterých může následovat Sweep 1/4, může následovat i With The Flow. Tanečníci blíže směru otáčení Walk (Circulate), ostatní Dodge. Končí v Mini-Wave Box. Po každé figuře, po které může následovat Sweep 1/4, může následovat i With The Flow.

Viz také Busy anything [C3B].

CALLERLAB definition for Keep Busy

Choreography for Keep Busy

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/keepbusy.php?language=czech&level=C3A
13-October-2019 20:55:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.