Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Jay Concept [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Jay Concept -- [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Pracujte ve formaci Distorted Box s těmi tanečníky, se kterými byste normálně dělali Jay Walk. Na konci figury se postavte na ty samé pozice, na kterých byl box na začátku.

Jay Left Wheel Thru:
 

 
před
Jay Left Wheel Thru
 po

V dnešní době se používá zobecněné pojmenování, kdy Jay je specifikováno směrem relativním k tanečníkům ve středové Line. Při identifikování Jay nezáleží na tom, kam se koukají Outsides.

  • (Front) Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou před nimi.
  • Back Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou za nimi.
  • Right | Left Jay: Center tanečníci pracují s těmi Outsides, kteří jsou po jejich pravici | levici.

(Front) Jay

Back Jay

Right Jay

Poznámka: Jays se mohou provádět i z dalších formací (např. "H"). Také tanečníci v offset mohou provést Jay figuru pro dva tanečníky (jako třeba Jay Touch 1/4).

Back Jay Shakedown:
 

 
před
Back Jay Shakedown
 po

Left Jay Partner Tag:
 

 
před
Left Jay Partner Tag
 po

 

Historicky byly Jays označovány takto:

  • (Facing) Jay: Tanečníci v každém distorted Box se koukají dovnitř (směrem do středu boxu) a koukají se na sebe. Toto je základní Jay.
  • Back-to-Back Jay: Tanečníci v každém distorted Box se koukají ven (směrem od středu boxu) a jsou zády k sobě.
  • Front-to-Back Jay: Tanečníci v každém distorted Box jsou v tandemu.

Facing (normal) Jay

Front-to-Back Jay

Back-to-Back Jay

Rada: u komplikovaných figur si před tím než se pohnete zjistěte orientaci svého Jay vzhledem k místnosti. Můžete si třeba pamatovat zeď, vůči které je Jay v offsetu. My si většinou Jay pamatujeme (1) zda jsou Centers v Two-Faced Line nebo Wave a (2) která koncová pozice (ve středové Line) patří k našemu Jay.

Občas může caller z Jay callerovat Shape-changing figuru.

 
před
Jay Pass The Ocean
 po

Pokud figura mění tvar formace (obvykle z Box do Line nebo Wave), dorovnává se střed formace mezi dvojicemi tanečníků. Ve výše uvedeném příkladu tanečníci a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a . Stejně tak a skončí tak, že jejich střed je na stejném místě jako původní střed tanečníků a (což je náhodou původní výchozí pozice tanečníka ).

Change Jays [NOL]: Při provádění figury v Jay pracujte s tanečníky v druhých Jay pozicích (Outsides pracují s druhými Centers a naopak).

Same Jay [NOL]: Po provedení Jay figury proveďte další figuru v té samé formaci Distorted Box.

Viz také

CALLERLAB definition for Jay Concept

Choreography for Jay Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/jay.php?language=czech&level=C3A
22-October-2019 01:01:01
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.