Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Thru -- [A1]
   (Paul Moore 1962)
A1:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right, Beaus diagonálně Pass Thru se současnou otočkou o 1/4 doprava.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left, Belles diagonálně Pass Thru levým ramenem se současnou otočkou o 1/4 doleva.

Končí v Back-to-Back Couples.

Wheel Thru:
 

   
před
Wheel Thru
  half-way   (hotovo)

Left Wheel Thru:
 

   
před
Left Wheel Thru
  half-way   (hotovo)

Poznámky:

  • Při Wheel Thru jdou všichni doprava.
    Při Left Wheel Thru jdou všichni doleva.
  • Wheel Thru je to samé jako Lead Right [Basic], kromě toho, že se Beaus spolu míjí pravým ramenem místo levým.
  • Tanečníci si během provádění figury většinou tlesknou.


Sporné použití Wheel Thru:

Viděli jsme callery používat Wheel Thru v následujících sporných situacích:

Dle našeho názoru by žádná z těchto kombinací neměla být callerována. Jsou zde pro ilustraci toho, čemu by se calleři měli vyhýbat.

Z T-Bone 2 x 2:
 

 
před
Wheel Thru
 po

Z této formace musí jít tanečníci striktně podle definice (tzn. Belles 1/4 Right).

Nám se toto použití nelíbí, protože nesplňuje podmínku, že Wheel Thru je jako Lead Right.

Z L-H Wave:
 

   
před
Wheel Thru
  Předpokládejte, že jste zde!
(udělejte krok zpět)
 po

Z této formace se caller snaží použít pravidlo Facing-Couples/Ocean-Wave.

Pravidlo Facing-Couples/Ocean-Wave nelze na figuru Wheel Thru použít, protože nezačíná ani Pass Thru, ani Pull By, ani Arm Turn. Navíc je Wheel Thru definována pomocí termínů Beaus a Belles, a ve formaci L-H Wave jsou všichni Belles, tudíž by asi měli všichni udělat pouze 1/4 Right!

Wheel Fan Thru [C1]: Z formace Facing Couples. Beaus Extend (a chytou se za pravé ruce), Arm Turn 3/4 and Extend, Belles 1/4 Right. Končí v Back-to-Back Couples.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: Z formace Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (tanečník, co dělal 1/4 Out jde před tanenčíkem, co dělal Arm Turn 3/4). Končí v Back-to-Back Couples.

CALLERLAB definition for Wheel Thru
CALLERLAB definition for Left Wheel Thru

Choreography for Wheel Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/wheelthru.php?language=czech
15-October-2019 16:25:27
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.