Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Wheel Thru [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Wheel Thru -- [A1]
   (Paul Moore 1962)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Facing Couples.

Wheel Thru [A1]:
Belles 1/4 Right medan Beaus gör en diagonal Pass Thru samtidigt som de vrider sig 90° åt höger.

Left Wheel Thru [A1]:
Beaus 1/4 Left medan Belles gör en diagonal Pass Thru med vänster axel samtidigt som de vrider sig 1/4 åt vänster.

Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Thru:
 

   
före
Wheel Thru
  halvvägs   (klart)

Left Wheel Thru:
 

   
före
Left Wheel Thru
  halvvägs   (klart)

Kommentarer:

  • Wheel Thru rör sig alla åt höger.
    Left Wheel Thru rör sig alla åt vänster.
  • Wheel Thru är samma som Lead Right [Basic] utom att Beaus passerar varandra med höger axel i stället för med vänster axel.
  • Dansare gör ofta en handklappning när de gör detta call.


Tveksamma användningar av Wheel Thru:

Jag har sett Wheel Thru användas av caller i följande tveksamma situationer:

Enligt min åsikt bör inget av detta callas. De illustreras här så att caller förhoppningsvis kan undvika dem.

Från en T-Bone 2 x 2:
 

 
före
Wheel Thru
 efter

Från denna position måste dansarna strikt följa definitionen för Wheel Thru (dvs, Belles 1/4 Right).

Jag tycker inte om detta därför att det strider mot min känsla att Wheel Thru är en Lead Right.

Från en L-H Wave:
 

   
före
Wheel Thru
  Anta att du är här!
(ta ett steg bakåt)
 efter

Från denna position försöker callern använda Facing-Couples/Ocean-Wave regeln för att göra Wheel Thru.

Emellertid är inte Facing-Couples/Ocean-Wave regeln tillämplig för Wheel Thru eftersom callet inte börjar med en Pass Thru, Pull By eller Arm Turn. Dessutom, definieras Wheel Thru i termer av Beaus och Belles, och i en L-H Wave är alla dansare Belles: därför borde kanske alla dansare bara göra 1/4 Right!

Wheel Fan Thru [C1]: Från Facing Couples. Beaus Extend (för att ta höger handfattning med varandra), Arm Turn 3/4 och Extend medan Belles 1/4 Right. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Wheel Fan & Cross Thru [C4]: Från Facing Couples. Wheel Fan Thru; Half Sashay (med den dansare som gör 1/4 Out som stiger åt sidan framför den dansare som gör Arm Turn 3/4). Slutar i Couples rygg mot rygg.

CALLERLAB definition for Wheel Thru
CALLERLAB definition for Left Wheel Thru

Choreography för Wheel Thru

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/wheelthru.php?level=master&language=sweden
23-October-2019 23:22:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.