Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Interlocked Scoot (Back) [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Scoot (Back) -- [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formace 1/4 Line.

Scoot Back s tanečníky ve své formaci Interlocked Single 1/4 Tag (tanečníci na pozicích formace Interlocked Diamond).

Končí ve 3/4 Line.

   
před
Interlocked Scoot Back
 po
1/2
(Interlocked Follow Thru)
 po

Poznámka: Použijte tu ruku, kterou mají Centers blíže ke středu čtverylky.

Používají se dva způsoby provedení:

  1. Interlocked Extend; Swing; jako jeden pohyb Extend a Very Centers Slither (totéž co Step Thru; Centers Veer Right nebo Left).
  2. Interlocked Extend; Swing-Slither; As Couples Extend.

První způsob provedení je preferovaný, protože více odpovídá pravidlům Interlocked CONCEPT. nicméně tíhnou k druhému způsobu provedení, protože se snadněji tancuje.

Interlocked Extend [NOL]: Z formace 1/4 Line. Všichni kromě Very Centers udělají normální Extend the Tag, Very Centers (jako jeden pohyb) back-to-back Slither and Extend. Končí v Parallel Waves.

Interlocked Follow Thru [NOL]: Z formace 1/4 Line. 1/2 Interlocked Scoot Back (Interlocked Extend and Arm Turn 1/4). Končí v Parallel Waves.

Interlocked Scoot Chain Thru [C4]: Z formace 1/4 Line. Interlocked Extend; Swing; Slip; Swing; jako jeden pohyb Extend and Very Centers Slither. Končí ve 3/4 Line.

Interlocked Scoot The Diamond [C3AV]: Z formace 1/4 Line. Interlocked Scoot Back; Outsides 1/4 do držení; všichni Interlocked Diamond Circulate. Končí v Interlocked Diamonds.

Interlocked Drop direction [C2V]: Z formace Interlocked Diamonds. Všichni kromě Very Centers udělají normální Drop direction, Very Centers Interlocked Extend.

Viz také

CALLERLAB definition for Interlocked Scoot (Back)

Choreography for Interlocked Scoot (Back)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/interlockedscootback.php?language=czech&level=C3A
19-October-2019 01:41:26
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.