Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Big Block CONCEPT [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT -- [C3A]
   (autor neznámý)
C3A:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací.

Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace.

Big Block CONCEPT:
 

   
Odtud,   odtud   a odtud
 
si myslete, že jste zde.

Big Block In Roll Circulate:
 

 
před
Big Block In Roll Circulate
 po

Big Block Trade Circulate:
 

 
před
Big Block Trade Circulate
 po

Poznámky:

 • Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace.
 • Jak provádět komplikované figury a shape changers z formace Interlocked Blocks: zapamatujte si orientaci diagonály, převeďte formaci na Parallel Lines, proveďte danou figuru, pak znovu postavte Interlocked Block se stejnou diagonálou. Viz příklad níže:

  Big Block Counter Rotate 1/4:
   

       
  před
  Big Block Counter Rotate 1/4
   po
  převeďte na normální formaci
   po
  Counter Rotate 1/4
   po
  postavte se zpět na původní pozice
  (hotovo)

  V příkladu výše si představte, že jste tanečník označený Když se podíváte na obrázek vlevo, můžete si myslet, že po Big Block Counter Rotate 1/4 skončíte na pozici původně obsazené (což byste skončili, kdyby ta figura byla Big Block Centers Counter Rotate 1/4, ale ve skutečnosti, protože figura je shape changer, skončíte na místě původně obsazené tanečníkem .)
 • Ne vždy je žádoucí postup změnit formaci, provést figuru a pak se vrátit na pozice původní formace. Kdyby ze stejné výchozí formace, jaká je uvedena výše, měla být zatancována figura Big Block Split Counter Rotate 1/4, bylo by takové provedení divné. Změnu formace dělejte pouze u komplikovaných figur a těch, co mění tvar formace.

Variace: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Začněte figuru v Big Block, ale skončete v normální formaci (např. Parallel Waves).

Stagger Concept [C2]: Z vhodných 16-Matrix formací, typicky Interlocked Blocks. Proveďte danou figuru a pracujte při tom v Distorted Columns. Na konci figury musí stát všichni tanečníci na těch samých pozicích, jako měla původní formace. Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. Stejně jako v Interlocked Blocks, i zde diagonála slouží pro kontrolu správného postavení do pozic původní formace.

CALLERLAB definition for Big Block Concept

Choreography for Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/bigblock.php?language=czech&level=C3A
20-October-2019 21:22:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.