Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Trade Circulate [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Trade Circulate -- [A2]
   (Holman Hudspeth)
A2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Z formací Parallel Waves, Two-Faced Lines a dalších vhodných formací.

Leaders Trade, Trailers diagonal Pass Thru.

Parallel Waves končí Parallel Waves za druhou ruku;

Parallel Two-Faced Lines končí v Parallel Two-Faced Lines za druhou ruku.

Z L-H Waves:
 

   
před
Trade Circulate
  half-way  po

Z R-H Two-Faced Lines:
 

   
před
Trade Circulate
  half-way  po

Poznámky:

 • Pouze původní Leaders mohou udělat Roll.
 • Během provádění figury se míjíte pravým ramenem. Je to obzvláště důležité, pokud je povel 1/2 Trade Circulate.
 • Z formace Parallel Waves:
  • Trade Circulate je identický s Crossover Circulate.
  • Část pro Leaders je identická s Trade The Wave.
  • Ukažte si na tanečníka, na jehož místo jdete, případně s ním navažte oční kontakt. Druhý tanečník by měl udělat to samé. Taková spolupráce zvyšuje šance na úspěšné provedení figury.
 • Z formace Parallel Two-Faced Lines:
  • Trailers by si na sebe měli navzájem ukázat, protože tanečníci často chtějí dělat Crossover Circulate instead.
  • Tanečníci často říkají "Ding-Ding", když se míjejí. ("Ding-Ding" je zvuk (amerických) tramvají, když se míjejí).

Figura Trade Circulate může být také provedena z dalších formací:

Z Asymmetric Inverted Lines:
 

 
před
Trade Circulate
 po

Z Two-Faced Lines of 3:
 

 
před
Trade Circulate
 po

Z T-Bone Couples:
 

   
před
Trade Circulate
  half-way  po

CALLERLAB definition for Trade Circulate

Choreography for Trade Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/tradecirculate.php?language=czech
15-October-2019 09:57:29
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.