Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Stagger Concept [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stagger Concept -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   view (admin)

Stagger znamená, že z formace 16-Matrix, typicky Interlocked Blocks [C1], pracujete, jako byste byli v Columns. Po dokončení figuty se musí každý tanečník postavit na původní obsazená místa formace. Shape-changing fogury jsou dovolené jen za podmínky, že bude jasné, kam se má každý tanečník po skončení figury postavit. Pokud je výchozí formace Interlocked Blocks, použijte pro určení výsledného postavení diagonálu.

Stagger CONCEPT
 
 
Odtud...   si představte, že jste zde.

 
před
Stagger Circulate
 po

     
před
Stagger Peel & Trail
  přšedstavte si, že jste v Columns.  po
Peel & Trail
  po návratu
na původní pozice

Stagger anything To A Line | Wave | normal setup [C2V]: Začněte danou figuru Stagger, ale skončete v normální formaci (tzn. zrušte deformaci). Například Stagger Coordinate To A Line začíná v deformované formaci, ale končí v Parallel Lines.

Staggered Line | Wave [C2V] (Lee Kopman 1981):
 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.

Staggered Box [C2V] (Lee Kopman 1981):
 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.

Staggered Single 1/4 Tag (or Diamond) [C4]:
 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.

Split Stagger [C2V]: Totéž co Stagger working Split. Například Split Stagger Counter Rotate 1/4 je totéž co Stagger Split Counter Rotate 1/4. Někdy caller řekne Split Stagger, aby zdůraznil, že figura se provádí ve Split, i když by Stagger úplně stačilo, jako třeba Split Stagger Walk & Dodge (protože Walk & Dodge je figura pro čtyři tanečníky a vždy se dělá ve Split, když je callerována z Columns). Věříme, že calleři by se měli termínu Split Stagger vyhýbat.

Big Block CONCEPT [C3A]: Z vhodné formace v matici 4 x 4, jako Interlocked Blocks, Butterfly nebo "O". Proveďte figuru v distorted (zdeformovaných) Parallel Lines.

Viz také Block FORMATION [C1].

CALLERLAB definition for Stagger Concept

Choreography for Stagger Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stagger.php?language=czech
11-December-2019 03:40:16
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.