Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press {direction} [C1,C2]
   (Lee Kopman)
C1: C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Press Ahead [C1]:
Označení tanečníci jdou dopředu o jednu pozici.

Press Back [C1V]:
Označení tanečníci jdou dozadu o jednu pozici. Press Back se typicky používá jako legrácka.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Jako jeden pohyb jdou označení tanečníci o jednu pozici dopředu a o jednu pozici daným směrem (direction).

Poznámky:
  • Neoznačení tanečníci se nehýbou ani nijak nezarovnávají.
  • Během figury neměníte svůj směr pohledu.
  • 'Pozice' ve významu této definice je místo, na kterém může stát tanečník. V matici 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) a jedna pozice znamená jedno místo v tomto pravoúhlém rastru.
  • Směr (direction) může být In, Out, Right a Left. In a Out jsou relativní vůči směru čtverylky.

 
před
Press Right
 po
 
před
Press Left
 po

   
před
Press Ahead
 po
1/2
  (hotovo)

Všimněte si, že v příkladu výše jsou tanečníci po Press Ahead v plném offsetu. Běžná chyba je, že tanečníci jdou jen půlku toho, co by měli.


Následující příklady ilustrují rozdíly mezi podobnými figurami Extend, 1/2 Press Ahead a Step Thru.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
   
po
Extend
 po
1/2 Press Ahead
 po
Step Thru

Calleři často chybně použijí termín Extend, když myslí Press Ahead nebo 1/2 Press Ahead.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
As Couples Extend
 po
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985): Jako jeden pohyb Press direction a individuálně se otočit daným směrem (direction). Direction může být In, Out, Left a Right a jsou relativní vůči středu čtverylky.

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980): Označení tanečníci udělají Press Ahead a drží přitom za ruku svého partnera, kterého táhnou s sebou.

Viz také direction Loop n [C2] a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1: C2:     

https://www.ceder.net/def/press.php?language=czech
15-June-2024 04:30:56
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL