Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Press {direction} [C1,C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press direction -- [C1,C2]
   (Lee Kopman)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Press Ahead [C1]:
De utpekade dansarna stiger framåt en position.

Press Back [C1V]:
De utpekade dansarna stiger bakåt en position. Press Back används typiskt bara som en gimmick.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Som en rörelse, rör sig de utpekade dansarna en posution framåt och en position i den givna riktningen (direction).

Kommentarer:

  • Icke-utpekade dansare rör sig inte och justerar inte på något sätt.
  • Ändra inte ansiktsriktning under callet.
  • 'Position' i denna definitions termer refererar till en plats som kan upptas av en dansare. I en 2 x 4 finns det åtta positioner. En Static Square, Butterfly, eller "O" är en 16-Matrix (4 x 4) formation, och en position refererar till en plats bredvid i detta rektangulära rutnät.
  • Direction kan vara In, Out, Right, eller Left. In och Out är relativt Center på uppställningen.

 
före
Press Right
 efter

 
före
Press Left
 efter

   
före
Press Ahead
 efter
1/2
  (klart)

Notera att i exemplet ovan är dansarna helt offset efter Press Ahead. Ett vanligt misstag är att gå bara halvvägs.


De följande exemplen illustrerar skillnaden mellan de liknande callen Extend, 1/2 Press Ahead och Step Thru.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Extend

efter
1/2 Press Ahead

efter
Step Thru


Ofta använder caller termen Extend felaktigt när de menar Press Ahead eller 1/2 Press Ahead.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
As Couples Extend

efter
1/2 Press Ahead


Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985): Som en rörelse, Press direction medan man individuellt vrider sig mot denna direction. Direction kan vara In, Out, Left, eller Right och är relativt Center på uppställningen.

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980): De utpekade dansarna Press Ahead medan de håller i dansaren bredvid, i sin partners position, och drar den dansaren med sig.

Se också direction Loop n [C2] och Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/press.php?level=master&language=sweden
18-October-2019 08:21:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.