Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Chain Reaction [by definition, C1] [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [by definition, C1] -- [C1]
   (Lee Kopman 1975)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z vhodné formace generalized 1/4 Tag.

Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají venkem Counter Rotate 1/4 Centers of each side Hinge; Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí v Parallel Lines|Waves.

Poznámky:

  • Ti, co dělají Pass Thru, by si na sebe měli ukázat před tím, než se pohnou. Outsides, co nedělají Pass Thru, se nesmí pohnout dokud se vedle nich neobjeví jeden z původních Very Centers. Pokud se pohnete dříve v očekávání Hinge, dostanete sebe (stejně jako ostatní) mimo určenou pozici.
  • Buďte opatrní a každou část Chain Reaction tancujte přesně, protože Hinge může být jak Mini-Wave, tak z Couple; venkovní Trade může být z Mini-Wave nebo z Couple; Star může být normální nebo facing; finální Cast Off 3/4 může být Arm Turn nebo 'Push' Cast. Nechvátejte, pro úspěšné provedení figury je důležitá spolupráce všech.

před
Chain Reaction
 
     
po
Those Facing Pass Thru, koncoví ze středové Line Counter Rotate 1/4
  po
Centers na každé straně Hinge
 po
Centers Star 1/4 jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up
(hotovo)

před
Chain Reaction
 
     
po
Those Facing Pass Thru, koncoví ze středové Line Counter Rotate 1/4
  po
Centers na každé straně Hinge
 po
Centers Star 1/4 jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up
(hotovo)

Ze symetrických výchozích formací končí Chain Reaction (Star 1/4 or Star 3/4) vždy v Parallel Lines. Nikdy nekončí v Parallelogram. V Parallelogram občas končí Chain Reaction, Star 1/2.

V níže uvedené tabulce je osm možných symetrických výchozích formací a k nim odpovídající koncové formace.

Výchozí formace Koncová formace Koncová formace
Centers Outsides (po Star 1/4 nebo 3/4) (po Star 1/2)
R-H Wave Couple R-H Waves R-H Waves
L-H Wave Couple L-H Waves L-H Waves
R-H Wave R-H Mini-Wave L-H 2FL Parallelogram 3 & 1 Lines
L-H Wave L-H Mini-Wave L-H Waves L-H Waves
R-H 2FL Couple 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
L-H 2FL Couple 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
R-H 2FL L-H Mini-Wave 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
L-H 2FL R-H Mini-Wave 3 & 1 Lines Parallelogram R-H Waves

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography for Chain Reaction [by definition, C1]

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_c1.php?language=czech
24-October-2019 00:58:40
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.