Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast Back, Cross Cast Back [C1]
   (Vern Smith 1965)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace 2 x 2.

Cast Back:
Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Peel Off & Step Ahead a skončí vedle tanečníka (nebo pozice), který byl(a) přímo za nimi. Trailers a neoznačení tanečníci se nehýbají.

Cross Cast Back:
Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Trail Off and Step Ahead a skončí na vedle pozice, která v jejich boxu byla vůči nim diagonálně.

 
před
(Leads) Cast Back
 po
 
před
(Leads) Cast Back
 po
 
před
(Leads) Cross Cast Back
 po
 
před
(Leads) Cross Cast Back
 po

Poznámky:
  • Cast Back může dělat i jediný tanečník, pokud caller specifikuje směr.
  • Cast Back a Cross Cast Back jsou poziční figury, pro které se neuplatňuje dýchání čtverylky (square breathing) (rozšiřování a smršťování formace podél dlouhých a krátkých os). Neaktivní tanečníci se nehýbou ani nezarovnávají.
  • Pokud aktivní tanečníci při Cross Cast Back začínají vedle sebe jako pár, míjejí se levým ramenem. Historicky se tanečníci při 'Cross' pohybu vždy míjeli levým ramenem. Bohužel, CALLERLAB jednoho dne 'zjednodušil' pravidla míjení a mnoho tanečníků pak bylo učeno, že se míjejí pravými rameny. Současná CALLERLAB definice figury Trail Off (z Tandem Couples) říká, že tanečníci dělají Half Sashay (Belle před Beau) & Peel Off, tudíž se míjejí levým ramenem. Buďte při Cross Cast Back opatrní, protože se můžete potkat jak s tanečníky, co budou trvat na míjení se pravým ramenem, tak s tanečníky, co budou trvat na levém rameni.

CALLERLAB definition for Cast Back / Cross Cast Back

Choreography for Cast Back, Cross Cast Back

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/castback.php?language=czech
20-June-2024 14:31:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL