Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Counter Rotate {fraction} [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Counter Rotate fraction -- [C1]
   (Lee Kopman 1973)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z vhodných formací.

Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.

Poznámky:

  • Figura Counter Rotate nemůže být provedena v případě, že se tanečníci dívají přímo do (nebo od) středu čtverylky.
  • Pokud je figura řečena bez fraction, znamená to 1/4.
  • Pokud je figura Counter Rotate 1/4 prováděna ze symetrické formace a všichni tanečníci jsou aktivní, je výsledná formace shodná s výchozí, jen je otočená o 90°.
  • Pokud všichni aktivní nejsou, může se vaše vzdálenost od středu čtverylky měnit podle toho, jak čtverylka dýchá.
  • Counter Rotate 1/4 si můžete vizualizovat tak, jakoby byla najednou celá formace položena na prázdný kolotoč, střed čtverylky na střed kolotoče, někdo tím kolotočem otočil o 1/4 kruhu (po nebo proti směru hodinových ručiček, tím směrem, kterým půjdete dopředu). Vaše formace zůstane ta samá, vy budete na stejné pozici, ale váš směr pohledu se otočí o 90°. Mějte na paměti, že někteří tanečníci mohou být na kolotoči, který se točí opačným směrem, než ten váš.

Z Parallel Waves:
 

 
před
Counter Rotate 1/4
 po

Z (Magic) Columns:
 

 
před
Counter Rotate 1/4
 po

Z Hourglass:
 

 
před
Counter Rotate 1/4
 po

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Counter Rotate 1/4

po
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace tak, že pomyslně rozdělíte dlouhou osu na dvě poloviny. Tanečníci Tanečníci v každé v každé sub-formaci jdou dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. Z Parallel Lines a Columns pracujte k každém Box; z Diamonds pracujte v každém Diamond; z 1 x 8 Line pracujte v každém Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): Z vhodných formací. Jako jeden pohyb Counter Rotate 1/4 & Spread.

CALLERLAB definition for Counter Rotate

Choreography for Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php?language=czech&level=C1
19-October-2019 15:24:30
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.