Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Press {direction} [C1,C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press direction -- [C1,C2]
   (Lee Kopman)
C1: C2:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Press Ahead [C1]:
Označení tanečníci jdou dopředu o jednu pozici.

Press Back [C1V]:
Označení tanečníci jdou dozadu o jednu pozici. Press Back se typicky používá jako legrácka.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
Jako jeden pohyb jdou označení tanečníci o jednu pozici dopředu a o jednu pozici daným směrem (direction).

Poznámky:

  • Neoznačení tanečníci se nehýbou ani nijak nezarovnávají.
  • Během figury neměníte svůj směr pohledu.
  • 'Pozice' ve významu této definice je místo, na kterém může stát tanečník. V matici 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" jsou tzv. 16-Matrix (matice 4 x 4) a jedna pozice znamená jedno místo v tomto pravoúhlém rastru.
  • Směr (direction) může být In, Out, Right a Left. In a Out jsou relativní vůči směru čtverylky.

 
před
Press Right
 po

 
před
Press Left
 po

   
před
Press Ahead
 po
1/2
  (hotovo)

Všimněte si, že v příkladu výše jsou tanečníci po Press Ahead v plném offsetu. Běžná chyba je, že tanečníci jdou jen půlku toho, co by měli.


Následující příklady ilustrují rozdíly mezi podobnými figurami Extend, 1/2 Press Ahead a Step Thru.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Extend

po
1/2 Press Ahead

po
Step Thru


Calleři často chybně použijí termín Extend, když myslí Press Ahead nebo 1/2 Press Ahead.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
As Couples Extend

po
1/2 Press Ahead


Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985): Jako jeden pohyb Press direction a individuálně se otočit daným směrem (direction). Direction může být In, Out, Left a Right a jsou relativní vůči středu čtverylky.

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980): Označení tanečníci udělají Press Ahead a drží přitom za ruku svého partnera, kterého táhnou s sebou.

Viz také direction Loop n [C2] a Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1: C2:     

https://www.ceder.net/def/press.php?language=czech&level=C1
23-October-2019 18:22:11
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.