Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Press {direction} [C1,C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Press direction -- [C1,C2]
   (Lee Kopman)
C1: C2:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Press Ahead [C1]:
De designerede dansere går én position fremad.

Press Back [C1V]:
De designerede dansere går én position tilbage. Press Back bruges typisk som en gimmick.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
I én bevægelse går de designerede dansere én position fremad og én position i den retning der bliver angivet.

Noter:

  • De ikke-designerede dansere må ikke flytte sig eller justere på nogen måde.
  • Der ændres ikke ansigtsretning i dette kald.
  • 'Position' i dette kald refererer til en plads der kan være optaget af en danser. I en 2 x 4 er der kun 8 pladser. Et Squared Set, Butterfly, eller "O" er en 16-Matrix (4 x 4) formation, og én position refererer til en ved siden af liggende plads inden for denne matrix.
  • Retningerne kan være In, Out, Right, eller Left. In og Out refererer til centeret af formationen.

 
før
Press Right
 efter

 
før
Press Left
 efter

   
før
Press Ahead
 efter
1/2
  (færdig)

Læg mærke til at i det ovenstående eksempel er danserne fuldstændig offset efter Press Ahead. En almindelig fejl er kun at gå halvvejs!


De følgende eksempler illustrerer forskellene mellem tilsyneladende lignende kald Extend, 1/2 Press Ahead, and Step Thru.

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Extend

efter
1/2 Press Ahead

efter
Step Thru


Det sker ofte at Callere misbruger kaldet Extend når de mener Press Ahead eller 1/2 Press Ahead.

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
As Couples Extend

efter
1/2 Press Ahead


Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985): As one movement, Press direction while individually turning toward that direction. Direction can be In, Out, Left, or Right and is relative to the Center of the Set.

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980): Designated dancers Press Ahead while holding onto the dancer in their partner's position, dragging that dancer with them.

See also direction Loop n [C2] og Truck [C2].

CALLERLAB definition for Press Ahead
CALLERLAB definition for Press In/Out/Right/Left

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1: C2:     

https://www.ceder.net/def/press.php?level=C1&language=denmark
17-October-2019 18:09:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.