Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

C1 definitions from the Ceder Chest of C1 and C2 Ceder Chest of C1 and C2.

 • This material is copyrighted, so please treat it accordingly.
 • For complete explanations, diagrams and examples, please purchase the book.
 • To view a definition, click the desired link.


Language:
  
  
  
  
  
  
  
  

2/3 Recycle

I Challenge er Recycle et 3-part kald.

Fra Waves:

 1. Centers laver en Fold og alle justerer til en Mini-Wave Box;
 2. Box Counter Rotate 1/4.
 3. Roll.

3 By 2 Acey Deucey

Fra positioner hvor der er to grupper af 3 dansere der kan lave en Triangle Circulate, og 2 dansere i Centeret der kan lave en Trade.(f. eks. Twin Diamonds eller Hourglass).

Very Center to dansere laver en Trade mens de to Triangles laver Triangle Circulate


any Tagging call Back (To A Wave)

Udfør Any Tagging kaldet til en 1/2 Tag position, efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Mini-Wave Box.


anything Chain Thru

Udfør Anything callet - herefter Very Centers Trade og Centers Cast-Off 3/4.


anything The Axle

Fra enhver position hvor anything kaldet ender i en Trade By, Completed Double Pass Thru eller en Right Hand 3/4 Tag.

Udfør anything kaldet; Centers laver Pass Thru (Hvis de kan) mens Ends laver Cross Cast Back; alle laver Swing og de nye Centers laver en Trade.

Ender i Facing Lines.


anything The Windmill

Fra enhver anvendelig formation.

Center 4 (eller alle hvis kaldet er et 8 personers kald) laver Anything kaldet. Herefter laver Centers Cast Off 3/4 mens Ends vender ansigtet 1/4 i den angivne retning og cirkulerer 2 gange (eller som angivet).


anything To A Wave

Fra enhver position der er anvendelig for anything kaldet. Anything kaldet skal indeholde slut-bevægelsen: Step Thru eller Extend. Udfør anything kaldet men lav ikke den sidste Extend eller Step-Thru - bliv i en Ocean Wave. Calleren kan også sige: Hold The Line | Wave da det betyder det samme.

Ah So

Fra en Wave eller Line.

Hver halvdel af wave/line arbejder som en enhed. Ends laver en Cross Fold og Centers følger med for at holde hver mini-wave eller Couple intakt. Hvis Ends starter outfacing gælder højre-skulder-passerings reglen.

En Wave ender i en Mini-Wave Box


All 8 Recycle

Fra en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar).

Wave danserne laver en Recycle med en store bue en normalt og ender som Couples på ydersiden, mens Outside danserne går ind mod Centeret og laver en Box Recycle med hinanden og ender i en Center Wave.

En 1/4 Tag formation ender i en 1/4 Tag.


Alter The Wave

Fra en Wave eller Facing Couples.

 1. Arm Turn 1/2;
 2. derefter laver Centers Cast-off 3/4 mens Ends laver U-turn back;
 3. laver Diamond-Counter Rotate 1/2;
 4. Flip The Diamond.

Ender i Wave med modsat håndhold end start-waven.


Block Formation

En Block FORMATION består af to overlappende Boxe af 4. Typisk vil én af hjørnerne i den ene Box være i the Very Center af den anden Box, og visa versa. Danserne i hver Box arbejder uafhængigt af danserne i den anden Box.

Block FORMATION

 
 
Hvem der arbejder med hvem i en Block.

Box Recycle

Fra Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box bestående af én Right Hand Mini-Wave og ét In-facing Couple.

Hvis du er i Couple gør din part af (Facing) Recycle, hvis du er i en Mini-Wave skal Trailers (uden at give slip på Leaders) lave en Extend og U-Turn Back. Leaders følger med og bliver Ends i en Wave

Ender i en Wave.


Butterfly Formation

En Butterfly er en column hvor End danserne har 2 positioner imellem sig. Butterfly Circulate: Fra en Butterfly formation: Alle dansere bevæger sig fremad én position i cirkulationsmønsteret vist nedenfor.

Butterfly FORMATION

 
 
Herfra...   Forestil dig du er her.

En Butterfly er at betragte som distorted Columns, som om yderdanserne er gledet væk fra hinanden fra normale columns.


Cast Back, Cross Cast Back

Fra en 2 x 2 formation.

Cast Back:
Leaders eller de udpegede dansere laver (som én bevægelse) Peel Off og går frem og ender ved siden af den anden danser i formationen. De ikke aktive danser bliver stående!

Cross Cast Back:
Leaders eller de udpegede dansere laver (som én bevægelse) Trail Off og går frem og ender ved siden af den position der er diagonalt modsat i deres Box. De ikke aktive danser bliver stående!

Chain Reaction [by definition, C1]

Fra en anvendelig general 1/4 tag formation.

Very Centers og de direkte facing Outsides laver Pass Thru mens de andre Center dansere laver Counter Rotate 1/4 på ydersiden; Centers på hver side laver Hinge; Center 4 laver Star 1/4 mens Outsides Trade; Dem der mødes laver Cast off 3/4 mens de andre mover op (Phantom Hourglass Circulate).

Ends in Parallel Lines|Waves.


Chase Your Neighbor

Fra Couples Back-to-Back.

Belles Right-face U-Turn Back og alle laver Box Circulate og alle laver Follow Your Neighbor.

Ends in a L-H Wave.


Checkover

Fra Columns.

Danser #1 og #2 laver Checkmate The Column mens danser #3 og Danser #4 laver Circulate, Cast Off 3/4, Slither og As Couples Extend.

Ender i parallelle Two-Faced Lines.


Circle By fraction By fraction | anything

Fra Facing Couples.

 1. Circle left den først givne fraktion, Step to a Right hand Wave (Touch);
 2. Arm Turn den anden givne fraktion - eller udfør anything-Callet.

Concentric Concept

Fra 8-danser formationer der består af 4 Inside dansere og 4 Outside dansere.

Inside danserne udfører kaldet i Centeret og Outside 4 dansere arbejder med hinanden på ydersiden af formationen.


Counter Rotate fraction

Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center.

Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°).


Cross & Turn, Reverse Cross & Turn

Fra Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus laver Right Pull By med hinanden mens Belles laver U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles laver Left Pull By med hinanden mens Beaus laver U-Turn Back.

Ender i Couples Back to Back.


Cross By

Fra Parallelle Waves eller Thar.

I en bevægelse laves 1/2 Circulate og en Slide (Nose-to-Nose).

En Thar ender i en Wrong-Way Thar og omvendt, Parallelle Waves ender i en Thar.

Alternativ definition: I en bevægelse laves Slip the Clutch og Spread.


Cross Chain & Roll

Fra Eight Chain Thru.

Alle laver en Right Pull By, så laver Ends en Courtesy Turn og Roll mens Centers laver en Left Hand Star 1/2 og ender i parallelle Waves.


Cross Chain Thru

Fra Eight Chain Thru.

Alle laver en Right Pull By, så laver Ends en Courtesy Turn mens Centers laver en Left Hand Star 1/2 og ender i en ny Eight Chain Thru formation.

Ends in an Eight Chain Thru.


Cross Extend

From a Single 1/4 Tag or a Mini-Wave Box.

As one movement, Extend the Tag and those ending in a Mini-Wave Slide nose-to-nose.

Ends in an opposite-handed formation.


Cross Roll To A Wave | Line

Fra enhver Line eller Wave af 4.

Centers laver Cross Run mens Ends laver Run.

En Two-Faced Line ender i en Wave og vice-versa.


Cross Your Neighbor

Fra Mini-Waves Box eller anvendelig T-Bone 2 x 2.

Dem der kigger ind (Trailers) laver Cross Extend efterfulgt af Cast Off 3/4, mens dem der kigger ud (Leaders) laver Fold and Roll.

A Mini-Wave Box ends in an opposite-handed Two-Faced Line.


Cut | Flip The Galaxy

From a Galaxy.

Cut The Galaxy [C1]:
Outsides slide together and Trade (Star 1/2) as Centers Galaxy Circulate.

Flip The Galaxy [C1]:
Centers Galaxy Circulate as Outsides Phantom Run (flip in toward each other).

Usually ends in a generalized Thar


Dixie Diamond

Fra Facing Couples eller Facing Tandems.

 1. Dixie Style To A Wave;
 2. Centers Hinge mens Ends laver U-Turn Back (Drejende ind mod hinanden).

Ender i Right-Hand Diamond.

Dixie Diamond er et to-parts kald.


Dixie Sashay

Fra Facing Couples eller Single Double Pass Thru.

Dixie Style To a Wave og Slither.

Ender i Left-Hand Two-Faced Lines.


Finish (A) anything

Do the anything call leaving off the first part.


Flip The Line

Kan kun laves fra Waves

Som en bevægelse udfører Centers Run og alle laver derefter (left) Tag The Line den givne fraktion ( 1/4, 1/2, 3/4 eller fuld) Hvis ingen fraktion er givet udføres en fuld Tag The Line.


Follow Thru

Fra Mini-Wave box, anvendelig T-Bone 2 x 2 eller Single 1/4 Tag

Alle udfører 1/2 Scoot Back.


Galaxy Formation | Circulate

En Galaxy FORMATION består af en Center-Box og en udvendig Diamond. Dette er det modsatte af en Hourglass FORMATION der består af en udvendig Box og en indvendig Diamond.

Galaxy Circulate [C1]: Fra Galaxy Formation: Cirkulationsmønsteret i en Galaxy består af 8 punkter. Man cirkulerer til næste position i Galaxy'en som vist nedenfor (Box-dansere cirkulerer fremad til den udvendige Diamond-position , og Diamond-danseren cirkulerer fremad til den næste Center-Box position) Din nye ansigtsretning er bestemt af danseren der står på den plads du cirkulerer til. Du skal enten have samme ansigtsretning som denne danser (gå efter ryggen), eller modsat ansigtsretning (ved Facing Galaxy Circulate). Det betyder at nogle gange vil din ansigtsretning skifte 90°C og andre gange ikke skifte overhovedet. Fra en Right Hand eller Left Hand Galaxy formation vil traffik mønsteret enten være med eller mod uret. Hvis ingen dansere optager den samme plads, ender Galaxy Circulate i en ny Galaxy


Ignore CONCEPT

There are two different uses of the Ignore CONCEPT.

In both cases the ignored dancers do not move.


Interlocked Diamond Formation

En Interlocked Diamond FORMATION består af de samme pladser som en normal Twin-Diamond eller Point to Point Diamond. Den eneste forskel er at "Very Center" danserne arbejder sammen med de 3 dansere i den fjerneste Diamond.


Interrupt CONCEPT

 1. Do the first given call up to a specified part of its definition;
 2. do the second given call;
 3. do the remaining portions of the first given call.

Jaywalk

Udgangsposition: Dansere der er facing - enten direkte eller diagonalt.

Alle (eller designated dansere) laver en diagonal Pass Thru med hinanden og ender på den andens dansers position, altid med modsat ansigtsretning af den den anden dansers originale ansigtsretning.


Linear Action

Fra 1/4 Tag eller 3/4 Tag, Wave mellem parallelle Mini-Waves, 1/4 eller 3/4 Lines, eller Two Faced Line mellem parallelle Mini-Waves.

Alle laver Hinge. Centers laver Box Circulate 1 & 1/2 mens Outsides Trade. Dem der mødes laver Cast Off 3/4 mens de andre Move Up (Som i Hourglass Circulate).

Ender i Parallelle Waves, Parallelle 3 & 1 Lines eller i et parallellogram (hvis Outsides ender på samme plads).


Little

From a 3/4 Tag or other applicable formations.

Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 as Centers Step & Fold.

A R-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Waves, a L-H 3/4 Tag ends in Parallel R-H Two-Faced Lines.


Magic Column Concept

En Magic Column består typisk af Parallelle Columns hvor Center danserne holder modsatte hånd end End danserne - se nedenstående eksempler.

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Fra Magic Columns: Hver danser bevæger sig fremad i circulations mønsteret der er vist ovenfor. Hvis en End- og en Center-danser er ansigt til ansigt, skal de passere hinanden og her bestemmes passeringsreglen af hvilken skulder End har ind mod center. Er det højre skulder, passeres med højre skulder og visa versa. Center danseren skal gå først. Dette betyder at højrepasserings reglen er ophævet i dette Call. Man kan også sige at In-Facing End-dansere og Out-Facing Center-dansere laver en Cross-Over-Circulate mens de andre laver en Circulate.


Make Magic

Fra generelle Columns eller andre anvendelige formationer.

Enhver Outfacing Center der er ansigt til ansigt med en Outside danser laver Pass Thru med denne danser mens enhver infacing Center danser laver en diagonal Pull By med outside hånd.


"O" Formation

Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix.

"O" FORMATION

 
 
Når du er her...   Så forestil dig du er her.

En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column.


Pass The Axle

Fra Eight Chain Thru, Parallel Right Hand Waves, eller andre anvendelige formationer.

 1. Alle laver Pass Thru;
 2. Centers laver Pass Thru mens Ends laver Cross Cast Back;
 3. alle laver Trade;
 4. Centers laver en Trade.

Ender i Facing Lines. Pass The Axle er et 4-part kald.


Percolate

Fra parallelle Waves, anvendelige Parallelle Lines, Eight Chain Thru, 2 x 4 T-Bones eller andre anvendelige formationer.

 1. Circulate;
 2. 1/2 Circulate;
 3. Dem der befinder sig i den resulterende Center Wave laver en Hinge & Cross mens de andre laver en Any Hand Turn Thru.

Ender almindeligvis i Back-to-Back Lines eller T-Bones (hvor alle kigger ud).


Phantom Concept

Ideen med Phantom CONCEPTet er at at overlappe to sæt af parallelle Columns | Lines | Waves med en vinkel på 90° på hinanden, og fylde de tomme felter ud med "spøgelses" dansere.

Udfør det givne kald men arbejd sammen med de imaginære dansere (Phantoms). Forestil dig at danserne er i hvilken som helst position, ansigtsretning og køn der er nødvendigt for at udføre kaldet. Kaldet udføres både med rigtige dansere og Phantoms, og det er vigtigt at holde styr på de Phantoms du arbejder med, og give plads til dem ved afslutningen af kaldet.


Plenty

Fra 1/4 Tag, 3/4 Tag, Twin Diamonds eller andre anvendelige formationer.

 1. Alle laver en Little (Outsides 1/4 Right & Counter Rotate 1/4 mens Centers Step & Fold);
 2. Alle laver herefter en Split Circulate to gange;
 3. De nye Ends laver Counter Rotate 1/4 and Roll, mens de nye Centers laver 1/2 Zoom til en wave.

Ender sædvanligvis i 1/4 Tag


Prefer CONCEPT

The Prefer CONCEPT does not have a clear-cut definition and in most cases is call-dependent.

In general, the 'Preferred' dancers do the first part of the call, the given part of the call, or the most obvious or active part of the call. The caller will usually say 'Prefer the anyone: anything' or 'anyone is Preferred: anything.' The caller may also indicate which part of the given call the Preferred dancers are to do.


Press direction

Press Ahead [C1]:
De designerede dansere går én position fremad.

Press Back [C1V]:
De designerede dansere går én position tilbage. Press Back bruges typisk som en gimmick.

Press In|Out|Right|Left [C2]:
I én bevægelse går de designerede dansere én position fremad og én position i den retning der bliver angivet.

Ramble

Fra 3/4 Tag eller andre anvendelige formationer.

Outsides laver en separate (er ansigtsretningen ud er det en Cast Back eller Peel Off) og en Slide Thru med hinanden, mens Centers laver en Single Wheel og en Slide Thru.

A 3/4 Tag ends in general Columns. Ramble is a 2-part call.


Regroup

Fra Parallele Lines eller andre anvendelige formationer.

Centers laver Trade og Roll mens Ends laver 1/4 out, Trade og Veer out (Press Out) og bliver normalt Ends i facing lines (Ihvertfald bliver Ends altid facing)

Parallelle lines ender i Facing Lines.


Relay The Shadow

Fra Tidal Wave eller Facing Lines.

Alle laver Swing, derefter laver Center 6 Cast Off 3/4 mens The Very Ends laver Counter Rotate 1/4 og møder Very Centers og danner en Center Wave, så laver de Hinge og Spread (og bliver Ends i Parallelle Waves), alt imens de andre laver Centers part af Cast A Shadow.

Ender i Parallelle Waves.


Relay The Top

Fra Parallelle Waves, Eight Chain Thru eller andre anvendelige formationer.

Alle laver Arm Turn 1/2 og derefter laver Centers Arm Turn 3/4 mens Ends laver 1/2 Circulate (gør deres del af Hourglass Circulate) og danner en Star mellem 2 Mini-Waves. Center Star drejer 1/4 mens de andre laver en Trade. Dem der mødes (Center 4 i 6 hånds Waven) laver Cast Off 3/4 mens de andre move up (laver Phantom Hourglass Circulate.)

Ender i Parallelle Waves.


Replace CONCEPT

Do the given call, X, substituting a given part, Y, of that call with another given call, Z.

Typically the caller will say something like

 • Replace Y with Z: X
 • X, (but) Replace Y with Z

Reverse Explode [from a Wave]

Fra en Wave eller Inverted Line.

I én bevægelse laves en Step Thru og 1/4 Out.

Ender i Back to Back couples.


Rotary Spin | anything

Rotary Spin [C1]: Fra Eight Chain Thru (eller Parallelle Right Hand Waves). Alle laver Right Pull By; Outsides laver Courtesy Turn and Roll mens Centers laver Step to a Left Hand Oceanwave og laver Cast Off 3/4. Ender i Parallelle Right Hand Waves.

Rotary anything [C2]: From an Eight Chain Thru (or Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll as Centers Step To A L-H Wave and do the anything call. Ending formation (dependent upon the anything call) can be Parallel Lines, Diamonds, Hourglass, etc.


Rotate

Rotates (Rotate, Reverse Rotate, Single Rotate, and Reverse Single Rotate) are listed on different challenge lists according to the starting formation.

På C1,
kan Rotates kun calles fra generelle Squared Set, eller lignende formationer (eks. fra Columns, The Ends Only)
På C2,
Rotates can also be called from Parallel Lines or from a 2 x 2 (e.g., In Your Block Single Rotate 1/4).
På C3B,
Rotates can also be called from Columns.

Procedure for dancing Rotates:
 1. Identify the center point of your setup.

  The center point of your setup is the very center point of the square (commonly called the "flagpole center") except in the following cases:

  1. If you are in a 2 x 4 formation and are in Lines, the center point is the Center of each Box (i.e., work Split). If you are in a 2 x 4 T-Bone, the center point for the Column dancers is the flagpole center, whereas the Line dancers are working Split.
  2. If Rotate is preceded by the term Split, then divide your formation into two equal subformations. The center point is the Center of your subformation. From a 2 x 4, Split means to divide the setup into two 2 x 2s, not two 1 x 4s.
  3. If Rotate is preceded by the name of a formation in which to work, the center point is the Center of that formation. For example, from Columns consider 'Each Column Single Rotate 1/4'. In this case, the center point is the Center of the 1 x 4 setup.
 2. Turn 1/4 relative to that center point according to the following rules:

  RotateAs Couples 1/4 To Promenade
  Reverse RotateAs Couples 1/4 To Reverse Promenade
  Single RotateIndividually 1/4 To Promenade
  Reverse Single RotateIndividually 1/4 To Reverse Promenade

  1/4 To Promenade
  Turn 1/4 so that your left shoulder is toward the Center of your formation.
  1/4 To Reverse Promenade
  Turn 1/4 so that your right shoulder is toward the Center of your formation.
 3. Counter Rotate the given fraction around that center point.

  From a Squared Set, active dancers work around the outside of the set. The inactive dancers should move into the center of the set.


Scatter Scoot

Fra Parallelle Waves eller anvendelige T-Bones 2 x 4.

Leaders laver (all 8) Circulate mens Trailers laver Scoot Back.

Parallelle Waves ender i Parallelle Waves.


Shakedown

Fra Couples Back to Back (og I en T-Bone 2 x 2 hvor alle er leaders).

Shakedown:
I én bevægelse udfører Belles laver 1/4 Out og Run mens Beaus en Run and Roll.

Left Shakedown:
I én bevægelse udfører Beaus laver 1/4 Out og Run mens Belles en Run and Roll.

Back to Back Couples ender i Facing Couples.


Siamese CONCEPT

Siamese betyder 'As Couples eller In Tandem', dvs. Couple danserne arbejder "As Couples" og Tandem danserne arbejder "In Tandem" og udfører det givne kald.

Split [Square Thru] Concept

Fra T-Bone formationer.

De der er ansigt til ansigt (eller de der er i Right Hand Mini Wave) laver Right Pull By og drejer indviduelt 1/4 mod de inaktive dansere, herefter udfører alle resten af kaldet.


Square Chain The Top

Fra Facing Couples (eller en Right Hand Wave).

Alle laver Right Pull By og 1/4 In og Step to a Left Hand Wave; (Left) Spin The Top og (Left) Turn Thru.

Ender i Couples Back-To-Back.


Square The Bases

Fra Facing Lines (eller en Right Hand Tidal Wave).

 1. Centers laver Square Thru 3 mens Ends laver Pass Thru og Ends Bend;
 2. Split Square Thru 2;
 3. Trade By.

Ender i Eight Chain Thru formation.


Squeeze

Dansere der er ved siden af hinanden (i en wave eller som Couples) laver Trade og glider væk fra hinanden og efterlader plads til 2 dansepositioner mellem sig, mens dansere der er væk fra hinanden, glider sammen og laver en Trade.

Squeeze er et 2-fraktion kald.


anyone Start (A) anything

Those designated do the first part of the anything call; all do the remainder of the anything call.


Step & Flip

Fra Line.

Centers laver en Step Ahead mens Ends laver Run ind til den ledige Center-position (som i eks. Flip the Diamond)

Ender enten i en Box (2 x 2) eller i et "Z" (4 pladser i en 2 x 3 Matrix).


Step & Fold

Kun fra Waves, Inverted Lines og Diamonds.

Centers går frem mens Ends laver Fold.

En Wave ender i en Mini-Wave Box, en Inverted Line ender i Tandem Couples, en Diamond ender i T-Bone.


Stretch Concept

Fra anvendelige 8-danser formationer.

Udfør det givne 4-danser kald: De 4 dansere der ender som Center dansere skal ende i den fjerne Center position ved at bevæge sig langs den lange akse af formationen.

For at nå til den rigtige slutposition, vil det altid være muligt at udføre kaldet i hver gruppe af 4, efterfulgt af at de 4 Center dansere laver en 'substitute' med hinanden hvor de bevæger sig væk fra de dansere de udførte kaldet med. For at få glidende dans kan denne 'substitute' gennemføres på et eller andet tidspunkt af kaldet. Det optimale tidspunkt varierer afhængig af kaldet.


Swing & Circle (fraction)

Fra en Double Pass Thru, 1/4 Tag, 3/4 Tag, eller en Wave mellem 2 Mini-Waves.

Centers laver Step-To-A-Wave hvis ikke allerede i én) og laver Swing - Slip; De udvendige 6 dansere bevæger sig derefter én position med uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet med uret) eller mod uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet mod uret) og justerer således man ender i en 1/4 Tag. Ovenstående er en Swing and Circle 1/4 - bliver der eks. kaldt Swing and Circle 1/2 gøres det hele 2 gange som vist nedenfor.


Swing The Fractions

Fra Parallelle Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, eller andre anvendelige formationer.

 1. De der kan laver Right Arm Turn 1/4;
 2. de der kan laver Left Arm Turn 1/2;
 3. de der kan laver Right Arm Turn 3/4;
 4. de der kan laver Left Arm Turn 1/2;
 5. de der kan laver Right Arm Turn 1/4.

Swing The Fractions er et 5-fraktions kald.


Switch The Line

Fra en enhver Line af 4 peroner.

Centers laver Run mens Ends laver Cross Run.

Ender i en Line.


Switch To An Interlocked Diamond

Fra parallelle Waves eller Lines

Centers laver Run mens Ends laver deres part af Interlocked Diamond Circulate.


T-Bone Concept

I en T-Bone Formation er nogle dansere i Lines eller Waves og andre er i Columns. For at udføre et kald som "T-Bone" skal du udføre din del af kaldet uanset hvordan de andre dansere er placeret og hvilken ansigtsretning de har. Selve ordet "T-Bone" bliver typisk ikke sagt undtagen hvis Calleren ønsker at danserne skal være opmærksomme.

When doing calls from T-Bone formations, do your part of the given call. Assume that dancers T-Boned to you are facing in whatever direction is necessary for you to do your part of the call. Usually, you will not interact much with those who are T-Boned to you, and the call may feel quite different than when done from a normal setup.


Tally-Ho

Fra Parallelle Waves, Anvendelige Parallelle Lines, Trade By, Anvendelige 2 x 4 T-Bones, eller andre anvendelige formationer.

Alle laver 1/2 Circulate. Centers laver Hinge og 1/2 Box-Circulate, mens Outsides laver Trade. Dem der mødes laver Cast-off 3/4 mens de andre move up (Phantom Hourglass Circulate).

Ender i Parallelle Lines/Waves (eller i et Parallelogram hvis dansere ender på samme plads).


Tandem CONCEPT

En Tandem-enhed består af én danser umiddelbart efter en anden. Begge dansere skal have samme ansigtsretning. De to dansere arbejder sammen som om de var én danser når de udfører det givne kald. Tandem ligner As Couples [A1], men i stedet for at være ved siden af hinanden er man "front-to-back".


Triangle Formation | Identification

Triangle FORMATION [C1]: En Triangle er en 3-danser formation bestående af 2 base dansere og en "Top" danser.

I en Tandem-baseret Triangle er Base danserne i en Tandem. I en Wave baseret Triangle er Base danserne i Mini-Waves.


Triple Box Formation

Triple Box er navnet på en formation der består af 3 stk 2 x 2 formationer ved siden af hinanden. Siden dette indebærer 12 positioner og der kun er 8 i en Square arbejder man her med 4 Phantoms. Når man udfører Triple Box Kald, skal man arbejde med Phantom- og rigtige dansere i sin egen 2 x 2 formation - og som sædvanlig holde styr på Phantoms og give plads til dem ved slutningen af kaldet.


Triple Column | Line | Wave Formation

A Triple Column | Line | Wave is the name of a formation consisting of three adjacent 1 x 4 formations (Columns, Lines, or Waves) some of which contain phantom positions. Work with the dancers and phantoms within your 4-spot formation. Keep track of the phantoms and allow space for them upon the completion of the call. There should be a total of 12 dancer | phantom positions before and after each call.


Twist And anything

Fra en Line hvor Centers har samme ansigtsretning.

Centers går frem og laver en Trade, mens Ends laver 1/4 In, Step Ahead og udfører Anything kaldet.


Twist The Line

Fra en Line hvor Centers har same ansigtsretning.

Centers går frem og laver en Partner Trade mens Ends laver 1/4 In, Step Ahead og Star Thru.

Twist The Line er kønsbestemt da det indeholder en Star Thru.


Vertical (fraction) Tag (The Line)

Fra en ikke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line.

Noter:
 • Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem
 • Dancers i leading Couples laver en Single Wheel
 • Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem.

Weave

Fra en Mini-Wave Box (eller anvendelig T-Bone 2 x 2) eller en Single Eight Chain Thru formation.

Pass Thru or Step Thru; Ends 1/4 To Handhold as Centers, using the opposite hand from the shoulder just passed, do a Touch 1/4.

Ender i en Wave.


Wheel And anything

Fra anvendelige formationer med Out-Facing Couples der ikke kigger på andre dansere.

Wheel And anything:
De 2 Outfacing Couples (Step Ahead hvis nødvendigt) laver 1/4 Promenade på ydersiden (kan også betegnes som As Couples 1/4 Left, Counter Rotate 1/4 og As Couples 1/4 In), mens de andre (går ind til Centeret hvis nødvendigt) udfører Anything kaldet.

Reverse Wheel And anything:
De 2 Out-Facing Couples laver en Reverse Promenade 1/4 (kan også betegnes som As Couples 1/4 Right, Counter Rotate 1/4 og As Couples 1/4 In) mens de andre (går ind til Centeret hvis nødvendigt) udfører Anything kaldet.

Wheel Fan Thru

Fra Facing Couples.

Wheel Fan Thru:
Start en Wheel Thru men når Beaus mødes laver de en Trade med højre hånd, og alle færdiggør herefter Wheel Thru.

Left Wheel Fan Thru:
Start en Left Wheel Thru men når Belles mødes laver de en Trade med venstre hånd, og alle færdiggør herefter Left Wheel Thru.

Ender i Back-to-back couples


With The Flow

From Facing Couples.

This call must be preceded by a call in which the dancers have some sort of turning flow (i.e., all dancers are moving in a Clockwise or Counter Clockwise direction). Any call that can be followed by Sweep 1/4 can also be followed by With The Flow.

The dancers closest to the flow direction Walk (Circulate) as the others Dodge.

Ends in a Mini-Wave Box.


Zing

Fra en anvendelige 2 x 2.

Hver Leader laver 3/4 Zoom (1/4 Out og Run) og ender på på den plads danseren bag ham havde, men ikke med samme ansigtsretning. Traileren har i mellemtiden lavet en Box Circulate og 1/4 In.

Alle andre end T-Bones ender i Facing Couples.

https://www.ceder.net/def/def_text.php?level=c1&language=denmark
19-June-2024 21:50:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL