Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing & Circle ({fraction}) [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swing & Circle (fraction) -- [C1]
   (Holman Hudspeth 1969)
C1:     

Language: or                 All   
   view (admin)

Fra en Double Pass Thru, 1/4 Tag, 3/4 Tag, eller en Wave mellem 2 Mini-Waves.

Centers laver Step-To-A-Wave hvis ikke allerede i én) og laver Swing - Slip; De udvendige 6 dansere bevæger sig derefter én position med uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet med uret) eller mod uret (hvis Ends i Waven vender ansigtet mod uret) og justerer således man ender i en 1/4 Tag. Ovenstående er en Swing and Circle 1/4 - bliver der eks. kaldt Swing and Circle 1/2 gøres det hele 2 gange som vist nedenfor.

   
før
Swing & Circle 1/4
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 har bevæget sig én position med uret
(færdig)

før
Swing & Circle 1/2
 
     
efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 move
 efter
Centers Swing-Slip
 efter
Outside 6 move
(færdig)

Noter:

  • Gentag sekvensen de given fraktioner. Er ingen fraktion givet gentager man sekvensen 4 gange.
  • The CALLERLAB definition allows Twin Diamonds as a starting position.
  • Husk at slutpositionen for hver sekvens altid er 1/4 Tag.

See also anything & Circle fraction [C2].

CALLERLAB definition for Swing and Circle (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Swing & Circle (fraction)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/swingandcircle.php?language=denmark&level=C1
20-October-2019 22:18:54
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.