Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Alter The Wave [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Alter The Wave -- [C1]
   (Lee Kopman 1970)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formací Wave a Facing Couples.

  1. Arm Turn 1/2;
  2. Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back;
  3. Counter Rotate the Diamond 1/2;
  4. Flip The Diamond.

Končí ve vlně za druhou ruku. Alter The Wave má čtyři části.

     
před
Alter The Wave
 po
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
jako Ends U-Turn Back
 po
Diamond Counter Rotate 1/2
 po
Flip The Diamond
(hotovo)

Poznámky:

  • Diamond Counter Rotate 1/2 se často označuje jako Star 1/2.
  • Tanečníci, co dělají Cast Off 3/4 se stanou koncovými ve výsledné vlně bez ohledu na to, jak moc se diamant točí. Tanečníci, co dělají U-Turn Back se vždy stanou Centers.
  • Diamond Counter Rotate 1/2 se tancuje tak, že se celý diamant otočí o 180 stupňů kolem svého středu. Centers se drží za ruce po čas celého otáčení a Points NESMÍ dát ruce dovnitř do hvězdy. Místo toho pořád musí ukazovat do diamantu. Je to velmi důležité, protože pokud je uprostřed tři a více rukou, tanečníci většinou zapomenou, kdo se má flipovat při Flip The Diamond, zejména pokud caller modifikuje počet 'otočení hvězdy'.
  • Pokud je figura provedena z Wave, tak Ends zůstanou Ends a Centers zůstanou Centers.

Alter The Wave, Star 1/4:
 

     
před
Alter The Wave, Star 1/4
 po
Arm Turn 1/2;
Centers Cast Off 3/4
jako Ends U-Turn Back
 po
Diamond Counter Rotate 1/4
 po
Flip The Diamond
(hotovo)

Spin Back [C4] (Norm Wilcox 1972): Z formací Facing Couples a Wave. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4, Ends U-Turn Back. Končí v Diamond. Jedná se o první 1/2 of Alter The Wave.

Viz také Alter & Circulate [C2].

CALLERLAB definition for Alter the Wave

Choreography for Alter The Wave

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/alterthewave.php?language=czech&level=C1
20-October-2019 00:20:48
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.