Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Make Magic [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Make Magic -- [C1]
   (Lee Kopman 1980)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formací Generalized Columns of 4 (obvykle 1/4 Box nebo Magic Columns) a dalších vhodných formací.

Všichni Out-Facing Centers, kteří se na někoho koukají, s ním udělají Pass Thru. Všichni In-Facing Centers diagonally Pull By (spolu) za vnější ruku.

Z Generalized Columns:
 

     
před
Make Magic
3 times (3x)
 po
1
 po
2
 po
3

Z neobvyklá formace:
 

 
před
Make Magic
 po

Poznámky:

  • Někdy v 'žáru bitvy' udělají In-Facing Centers jednoduše Jaywalk [C1] (místo Diagonal Pull By za vnější ruku).
  • Obvyklý zvukový efekt tanečníků při Make Magic je 'Puf!' Tanečníci dělající Pass Thru nebo Jaywalk by si na sebe měli ukázat ('ukaž & puf').
  • Pokud se všichni Centers koukají dovnitř, je pro ně nejlepší udělat Cross Trail Thru [A1] (Pass Thru & Half Sashay).
  • Make Magic je Kdo může pohyb. To znamená, že Out-Facing Centers se nehýbají, pokud se na někoho přímo nedívají; stejně tak In-Facing Ends se nehýbají, pokud se nekoukají přímo na nějakého Inside tanečníka.

CALLERLAB definition for Make Magic

Choreography for Make Magic

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/makemagic.php?language=czech&level=C1
20-October-2019 06:07:51
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.