Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Magic Column je typicky tvořena dvěma Parallel Columns, v nichž se středoví tanečníci drží za druhou ruku než krajní (tzn. Outsides za pravou a Centers za levou a naopak).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Z vhodných Generalized Columns. In-Facing Ends a Out-Facing Centers Crossover Circulate, ostatní Circulate. Další možný způsob vysvětlení je, že jdete Crossover Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud vás Circulate dostane ze středu ven nebo naopak, jinak jdete normální Circulate. V normálních Magic Columns jde první Out-Facing Center (před In-Facing End, který musí počkat). Je to dúležité v případě, že caller řekne Magic Column 1/2 Circulate, protože někdy se míjíte pravým ramenem, někdy levým.

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Magic Columns of 3: Ve formaci jsou 2 Centers a 4 Ends. P5i Magic Column Circulate Centers a In-Facing Ends Crossover Circulate, Out-Facing Ends Circulate.

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Typické figury prováděné z Magic Columns na C2 a níže:

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Poznámky:
  • Slovo 'Column' calleří často vynechávají (např. Magic Circulate znamená Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column znamená Magic Column Transfer The Column).
  • Pokud je daná figura pro čtyři tanečníky, jako třeba Walk & Dodge, pracujte ve svém Box of 4.
  • Z formace Magic Columns po figuře Magic Column 1/2 Circulate končí Center 6 vždy v Magic Columns of 3.
  • Základní myšlenka Magic formation je ta, že Centers na jedné straně pracují s Ends na druhé straně. Na C3B jsou také formace Magic Diamonds a Magic Lines | Waves.

 
před
Magic Column Walk & Dodge
(Pracujte na každé straně!)
 po

Magic Transfer The Column [C1]: Z formace Magic Columns. Tanečníci #1 & #2 Magic Transfer (#1 normální Transfer, #2 Magic Column Circulate & a následuje prvního tanečníka); tanečníci #3 & #4 Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; všichni Extend. Končí v Parallel Waves.

Magic Transfer The Column

 
   
před
Magic Transfer The Column
 po
Magic Transfer And Nothing
 po
Centers Arm Turn 3/4
& všichni Extend
(hotovo)

Poznámka: Při Magic Transfer The Column mají Outsides silné nutkání vytvořit vlnu za špatnou ruku. Jsou to Centers (ti, kdo dělají Arm Turn 3/4), kdo určují typ výsledné vlny. Typ vlny je dán posledním Extend.

Magic Column Coordinate

 
     
před
Magic Column Coordinate
 po
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers a Very Outsides move up
(hotovo)

Viz také File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], a Walk Out To A Wave [C2] protože v těchto sekcích je také definovaná jejích Magic verze.


Následující figury z formace Magic Column jsou primárně dělaní na C3B a výše.

Obecně platí, že daná figura je prováděna normálně kromě toho, kdy se přechází z venku do středu nebo naopak. Z formace Eight Chain Thru se Magic Pass Thru dělá jako Cross Trail Thru; Magic Right (nebo Left) Pull By (nebo varianty jako Touch 1/4, Turn Thru atd.) se dělají pomocí Right (nebo Left) Star (která se obvykle tancuje beze změny směru pohledu).

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru A DALŠÍ FIGURY ZAČÍNAJÍCÍ Right Pull By): Z formace Eight Chain Thru udělejte Magic Right Pull By (udělejte R-H Star, otočte ji o půl a skončete zády k sobě v Trade By formaci); dokončete danou figuru.

Magic Cross Chain & Roll

 
   
před
Magic Cross Chain & Roll
 po
Magic Right Pull By
 po
Outsides Courtesy Turn & Roll
jako Centers L-H Star 1/2
(hotovo)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond: Z formace Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; všichni Magic Left Touch 1/4; (udělejte L-H Star a otočte ji o půl do Parallel L-H Waves); dokončete figuru.

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
před
Magic Dixie Style To A Wave
 po
Centers Right Pull By
 po
Magic Left Touch 1/4
(hotovo)

Magic Pass & Roll Your Neighbor: Z formace Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru, ostatní Right-face U-Turn Back; všichni Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, ostatní Right-face U-Turn Back and Roll. Pokud je řečeno i Spread, jedná se o Magic Wave Spread.

Magic Split Counter Rotate 1/4: Z formace Magic Column. Na každé straně Leaders Split Counter Rotate 1/4, Trailers (jako jeden pohyb) Magic Column Circulate and 1/4 In. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Trailers by měli následovat Leader, stejně jako při normálním Split Counter Rotate 1/4. Leaders pracují normálně, protože nejdou z venku do středu ani naopak.

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
před
Magic Split Counter Rotate 1/4
 po

Viz také Magic Diamond Concept [C3B] a Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography for Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?language=czech&level=C1
15-July-2024 14:49:31
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL