Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept [C1]
   (Dave Hodson 1979)
C1:     

Language:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Magic Column består typisk af Parallelle Columns hvor Center danserne holder modsatte hånd end End danserne - se nedenstående eksempler.

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Fra Magic Columns: Hver danser bevæger sig fremad i circulations mønsteret der er vist ovenfor. Hvis en End- og en Center-danser er ansigt til ansigt, skal de passere hinanden og her bestemmes passeringsreglen af hvilken skulder End har ind mod center. Er det højre skulder, passeres med højre skulder og visa versa. Center danseren skal gå først. Dette betyder at højrepasserings reglen er ophævet i dette Call. Man kan også sige at In-Facing End-dansere og Out-Facing Center-dansere laver en Cross-Over-Circulate mens de andre laver en Circulate.

   
før
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (færdig)

Magic Columns of 3: Der er 2 Centers og 4 Ends. I en Magic Column Circulate, skal Centers og de In-Facing Ends udføre Crossover Circulate mens de Out-Facing Ends laver en Circulate.

   
før
Magic Column Circulate
 efter
1/2
  (færdig)

Typiske kald fra Magic Columns på C2 eller nedenstående:

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Noter:
  • Ordet 'Column' er ofte udeladt af Calleren - eks. Magic Circulate betyder Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column betyder Magic Column Transfer The Column.
  • Hvis det givne Call er et 4-dancer call som f. eks. Walk & Dodge, så vær opmærksom på at arbejde i din Box af 4.
  • Fra en normal Magic Column, efter en Magic Column 1/2 Circulate, vil Center 6 altid ende i en Magic Columns af 3.
  • The general idea of Magic formation is that the Centers of one side are working with the Ends of the other side. At C3B, we also have Magic Diamonds and Magic Lines | Waves.

 
før
Magic Column Walk & Dodge
(Work on each side!)
 efter

Magic Transfer The Column [C1]: Fra Magic Columns. #1 & #2 laver Magic Transfer (#1 laver en normal Transfer mens #2 laver en Magic Column Circulate & følger så danser #1); Danser #3 & #4 laver Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; og all Extend. Ender in Parallel Waves.

Magic Transfer The Column

 
   
før
Magic Transfer The Column
 efter
Magic Transfer And Nothing
 efter
Centers Arm Turn 3/4
& all Extend
(færdig)

Noter: I Magic Transfer The Column, har Outsides en tendens til at ville lave en Wave med forkert håndhold. Som altid er det Centers der bestemmer om det bliver en right- eller left-hand wave, da det afhænger af hvilken hånd de brugte til Cast Off 3/4.

Magic Column Coordinate

 
     
før
Magic Column Coordinate
 efter
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 efter
Center 6 Trade
  efter
Very Centers og Very Outsides move up
(færdig)

See also File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], og Walk Out To A Wave [C2] since these entries also define the Magic version of their call.


The following Magic Column calls that are primarily done at C3B or above.

In general, the given call is done normal except when moving from an End to a Center, or vice-versa. From an Eight Chain Thru: the traffic pattern used for a Magic Pass Thru is a Cross Trail Thru; the traffic pattern used for a Magic Right (or Left) Pull By (or a variation such as Touch 1/4, Turn Thru, etc...) is to form a Right (or Left) Star (which is usually danced without changing your facing direction).

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru AND OTHER CALLS STARTING WITH A Right Pull By): From an Eight Chain Thru, do a Magic Right Pull By (form a R-H Star and turn it halfway to end back-to-back in a Trade By formation); complete the given call.

Magic Cross Chain & Roll

 
   
før
Magic Cross Chain & Roll
 efter
Magic Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn & Roll
mens Centers L-H Star 1/2
(færdig)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond: From a Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; all do a Magic Left Touch 1/4; (form a L-H Star and turn it halfway to end in Parallel L-H Waves); complete the given call.

Magic Dixie Style To A Wave

 
   
før
Magic Dixie Style To A Wave
 efter
Centers Right Pull By
 efter
Magic Left Touch 1/4
(færdig)

Magic Pass & Roll Your Neighbor: From an Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru as others Right-face U-Turn Back; all Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 as others Right-face U-Turn Back and Roll. If Spread is added, it is a Magic Wave Spread.

Magic Split Counter Rotate 1/4: From a Magic Column. On each side, Leaders Split Counter Rotate 1/4 as Trailers (as one movement) Magic Column Circulate and 1/4 In. Ends in Parallel Two-Faced Lines. Trailers should think about following a Leader's back as they would in a normal Split Counter Rotate 1/4. Leaders work normal since they are not crossing from an End to a Center, or vice-versa.

Magic Split Counter Rotate 1/4

 
 
før
Magic Split Counter Rotate 1/4
 efter

See also Magic Diamond Concept [C3B] og Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography for Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?level=C1&language=denmark
22-July-2024 07:12:27
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL