Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Magic Column Concept [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Magic Column Concept -- [C1]
   (Dave Hodson 1979)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Magic Column je typicky tvořena dvěma Parallel Columns, v nichž se středoví tanečníci drží za druhou ruku než krajní (tzn. Outsides za pravou a Centers za levou a naopak).

 
L-H Magic Columns R-H Magic Columns

Magic Column Circulate [C1]: Z vhodných Generalized Columns. In-Facing Ends a Out-Facing Centers Crossover Circulate, ostatní Circulate. Další možný způsob vysvětlení je, že jdete Crossover Circulate tehdy a pouze tehdy, pokud vás Circulate dostane ze středu ven nebo naopak, jinak jdete normální Circulate. V normálních Magic Columns jde první Out-Facing Center (před In-Facing End, který musí počkat). Je to dúležité v případě, že caller řekne Magic Column 1/2 Circulate, protože někdy se míjíte pravým ramenem, někdy levým.

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Magic Columns of 3: Ve formaci jsou 2 Centers a 4 Ends. P5i Magic Column Circulate Centers a In-Facing Ends Crossover Circulate, Out-Facing Ends Circulate.

   
před
Magic Column Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Typické figury prováděné z Magic Columns na C2 a níže:

Circulate (1/2, full) Coordinate Cross Invert The Column (fraction)
Invert The Column (fraction) Split Circulate (1/2, full) Transfer And anything
Transfer The Column Walk & Dodge  

Poznámky:

  • Slovo 'Column' calleří často vynechávají (např. Magic Circulate znamená Magic Column Circulate, Magic Transfer The Column znamená Magic Column Transfer The Column).
  • Pokud je daná figura pro čtyři tanečníky, jako třeba Walk & Dodge, pracujte ve svém Box of 4.
  • Z formace Magic Columns po figuře Magic Column 1/2 Circulate končí Center 6 vždy v Magic Columns of 3.
  • Základní myšlenka Magic formation je ta, že Centers na jedné straně pracují s Ends na druhé straně. Na C3B jsou také formace Magic Diamonds a Magic Lines | Waves.

 
před
Magic Column Walk & Dodge
(Pracujte na každé straně!)
 po

Magic Transfer The Column [C1]: Z formace Magic Columns. Tanečníci #1 & #2 Magic Transfer (#1 normální Transfer, #2 Magic Column Circulate & a následuje prvního tanečníka); tanečníci #3 & #4 Magic Column Circulate; Centers Arm Turn 3/4; všichni Extend. Končí v Parallel Waves.

Magic Transfer The Column
 

   
před
Magic Transfer The Column
 po
Magic Transfer And Nothing
 po
Centers Arm Turn 3/4
& všichni Extend
(hotovo)

Poznámka: Při Magic Transfer The Column mají Outsides silné nutkání vytvořit vlnu za špatnou ruku. Jsou to Centers (ti, kdo dělají Arm Turn 3/4), kdo určují typ výsledné vlny. Typ vlny je dán posledním Extend.

Magic Column Coordinate
 

     
před
Magic Column Coordinate
 po
Magic Column Circulate 1 & 1/2
 po
Center 6 Trade
  po
Very Centers a Very Outsides move up
(hotovo)

Viz také File To A Line [C2], Hocus Pocus [C2], a Walk Out To A Wave [C2] protože v těchto sekcích je také definovaná jejích Magic verze.


Následující figury z formace Magic Column jsou primárně dělaní na C3B a výše.

Obecně platí, že daná figura je prováděna normálně kromě toho, kdy se přechází z venku do středu nebo naopak. Z formace Eight Chain Thru se Magic Pass Thru dělá jako Cross Trail Thru; Magic Right (nebo Left) Pull By (nebo varianty jako Touch 1/4, Turn Thru atd.) se dělají pomocí Right (nebo Left) Star (která se obvykle tancuje beze změny směru pohledu).

Magic (Rotary Spin, Cross Chain Thru A DALŠÍ FIGURY ZAČÍNAJÍCÍ Right Pull By): Z formace Eight Chain Thru udělejte Magic Right Pull By (udělejte R-H Star, otočte ji o půl a skončete zády k sobě v Trade By formaci); dokončete danou figuru.

Magic Cross Chain & Roll
 

   
před
Magic Cross Chain & Roll
 po
Magic Right Pull By
 po
Outsides Courtesy Turn & Roll
jako Centers L-H Star 1/2
(hotovo)

Magic Dixie Style To A Wave | Dixie Sashay | Dixie Diamond: Z formace Double Pass Thru. Centers (lead) Right Pull By; všichni Magic Left Touch 1/4; (udělejte L-H Star a otočte ji o půl do Parallel L-H Waves); dokončete figuru.

Magic Dixie Style To A Wave
 

   
před
Magic Dixie Style To A Wave
 po
Centers Right Pull By
 po
Magic Left Touch 1/4
(hotovo)

Magic Pass & Roll Your Neighbor: Z formace Eight Chain Thru. Cross Trail Thru; Centers Turn Thru, ostatní Right-face U-Turn Back; všichni Cross Trail Thru; Centers Right Arm Turn 3/4, ostatní Right-face U-Turn Back and Roll. Pokud je řečeno i Spread, jedná se o Magic Wave Spread.

Magic Split Counter Rotate 1/4: Z formace Magic Column. Na každé straně Leaders Split Counter Rotate 1/4, Trailers (jako jeden pohyb) Magic Column Circulate and 1/4 In. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Trailers by měli následovat Leader, stejně jako při normálním Split Counter Rotate 1/4. Leaders pracují normálně, protože nejdou z venku do středu ani naopak.

Magic Split Counter Rotate 1/4
 

 
před
Magic Split Counter Rotate 1/4
 po

Viz také Magic Diamond Concept [C3B] a Magic Line | Wave Concept [C3B].

CALLERLAB definition for Magic Column Formation / Concept

Choreography for Magic Column Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/magiccolumn.php?level=C1&language=czech
17-October-2019 05:16:18
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.