Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"O" Formation [C1]
   (Jim Davis)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Formace "O" obsahuje zobrazené pozice v matici 4 x 4:

"O" FORMATION

 
 
Zde si myslete...   že jste zde.

Formace "O" je považována za Distorted (zdeformovaný) Columns, jakoby Centers udělali z normálních Columns úkrok stranou.

 
Zde si myslete...   že pracujete
v Columns
 
před
"O" Circulate
 po
     
před
"O" Transfer The Column
  představte si, že jste zde  po
Transfer The Column
 po
jděte zpět na "O" pozice
(hotovo)

Poznámky:
  • Jednoduché figury (jako třeba "O" Circulate, "O" Split Counter Rotate 1/4 apod.) jděte rovnou do koncových pozic. U složitějších figur převeďte zdeformovanou formaci na normální, normálně proveďte figuru a pak se výslední Centers pohnout tak, aby znovu vytvořili "O".
  • Pokud jsou tanenčíci ve formaci "O" a caller si přeje, aby pracovali v distorted Parallel Lines, použije termín Big Block [C3A].
  • Občas si caller přeje, abyste začali figuru v "O", ale skončili v normální formaci. V takovém případě přidá caller ke jménu figury něco jako 'To Normal Waves', 'To A Line', 'To Columns' atd. (např. "O" Checkmate To Normal Lines).
  • "O" může být také T-Bone. V takovém případě jdete svoji část ve své distorted Columns.

   
V této formaci si představte,   že jste zde...   ... nebo zde.
 
před
"O" Walk & Dodge
 po

Mini-"O" FORMATION [C1V]: Mini-"O" je "O" ze šesti tanečníků. Formace má 2 Centers a 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  myslete si, že jste zde

Viz také Butterfly FORMATION [C1] a Squeeze [C1].

CALLERLAB definition for O Formation / Concept

Choreography for "O" Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/o.php?language=czech&level=C1
25-July-2024 09:13:54
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL