Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Flip [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků.

Centers Step Ahead, Ends Run do vedlejší středové pozice.

Končí buď v Box (2 x 2) nebo "Z" (4 pozice v matici 2 x 3).

Figura Step & Flip je podobná Step & Fold [C1] kromě toho, že při Step & Flip končí původní Ends vždy spolu spojeni za ruce.

 
před
Step & Flip
 po
 
před
Step & Flip
 po

 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 2 x 6
tzn. dvě matice 2 x 3)
 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 3 x 4
tzn. dvě matice 2 x 3)

Poznámky:
  • Z formace Wave, Step & Flip končí v "Z", kdežto Step & Fold končí v Mini-Wave Box.
  • 'Step' ve figuře Step & Flip je krok rovně, což je často (ale ne vždy) totéž, co Press Ahead. 'Flip' znamená Run na vedlejší pozici (jako při Flip The Diamond).
  • Narozdíl od Step & Fold může být figura Step & Flip provedena z libovolné line of 4. Při dokončení figury jsou původní Ends vedle sebe. Z formace Parallel Lines se Step & Flip dělá v každé Line a nikdo nejde přes střed do druhé poloviny čtverylky.
Viz také Step & Fold [C1] a Step And anything [C2].

CALLERLAB definition for Step and Flip

Choreography for Step & Flip

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php?language=czech&level=C1
12-April-2024 07:29:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL