Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Step & Flip [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Flip -- [C1]
   (autor neznámý)
C1:     

Jazyk: or                 All   
   view (admin)

Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků.

Centers Step Ahead, Ends Run do vedlejší středové pozice.

Končí buď v Box (2 x 2) nebo "Z" (4 pozice v matici 2 x 3).

Figura Step & Flip je podobná Step & Fold [C1] kromě toho, že při Step & Flip končí původní Ends vždy spolu spojeni za ruce.

 
před
Step & Flip
 po

 
před
Step & Flip
 po

 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 2 x 6
tzn. dvě matice 2 x 3)

 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 3 x 4
tzn. dvě matice 2 x 3)

Poznámky:

  • Z formace Wave, Step & Flip končí v "Z", kdežto Step & Fold končí v Mini-Wave Box.
  • 'Step' ve figuře Step & Flip je krok rovně, což je často (ale ne vždy) totéž, co Press Ahead. 'Flip' znamená Run na vedlejší pozici (jako při Flip The Diamond).
  • Narozdíl od Step & Fold může být figura Step & Flip provedena z libovolné line of 4. Při dokončení figury jsou původní Ends vedle sebe. Z formace Parallel Lines se Step & Flip dělá v každé Line a nikdo nejde přes střed do druhé poloviny čtverylky.
Viz také Step & Fold [C1] a Step And anything [C2].

CALLERLAB definition for Step and Flip

Choreography for Step & Flip

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C1:     

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php?language=czech&level=C1
20-October-2019 00:58:46
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.