Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Step & Flip [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Flip -- [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Line.

Centers Step Ahead medan Ends Run till Center positionen bredvid.

Slutar antingen i en Box (2 x 2) eller ett "Z" (4 positioner i en 2 x 3 matris).

Step & Flip liknar Step & Fold [C1] utom att på Step & Flip slutar alltid de ursprungliga Ends med handfattning med varandra.

 
före
Step & Flip
 efter

 
före
Step & Flip
 efter

 
före
Step & Flip
 efter

(slutar i en 2 x 6 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)

 
före
Step & Flip
 efter

(slutar i en 3 x 4 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)

Kommentarer:

  • Från en Wave, slutar Step & Flip i ett "Z" medan Step & Fold slutar i en Mini-Wave Box.
  • 'Step' i Step & Flip är en 'step ahead', vilket ofta (men inte alltid) är samma som Press Ahead. 'Flip' betyder Run till positionen bredvid (som i Flip The Diamond).
  • Till skillnad från Step & Fold, kan Step & Flip göras från vilken som helst line om 4. Vid slutet av callet, är de ursprungliga Ends bredvid varandra. Från Parallel Lines, görs Step & Flip i varje Line och ingen går över mittlinjen till den andra halvan av uppställningen.
Se också Step & Fold [C1] och Step And anything [C2].

CALLERLAB definition for Step and Flip

Choreography för Step & Flip

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php?level=C1&language=sweden
19-October-2019 22:13:34
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.