Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Scoot Chain Thru [A2]
   (Vince Di Caudo 1971)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves:
Leaders Split Circulate medan Trailers Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i Parallel Waves.

Från en 1/4 Tag:
Extend, Swing, Slip, Swing, & Extend.
Slutar i en 3/4 Tag.

Från Parallel Waves:

 
     
före
Scoot Chain Thru
 efter
Leaders Split Circulate medan
Trailers Extend & Swing
 efter
Centers Slip
 efter
Centers Swing & Extend
(klart)
Från en 1/4 Tag:

 
   
före
Scoot Chain Thru
 efter
Extend
 efter
Swing
 
   
efter
Slip
 efter
Swing
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:
  • Styling: Från Parallel Waves,kan Leaders göra sin Split Circulate sakta och klappa i händerna medan Trailers arbetar i mitten.
  • Det finns två olika startformationer för Scoot Chain Thru. Parallel Waves är den vanligaste startformationen. Se därför upp när du startar från en 1/4 Tag formation eftersom callet känns annorlunda.
  • Från en 1/4 Tag, gör alla 'Trailers del' som om de startade från Parallel Waves. Försäkra dig om att du slutar i en 3/4 Tag formation: Centers formerar åter en center Wave och Outsides glider samman för att bilda ett Couple.
  • När startformationen är Left-handed, var noga med att göra Left-hand versionen av callet och sluta i en Left-hand formation.
  • Scoot Chain Thru 'cueas' ofta som "Extend, Swing Thru, Turn Thru".
  • Bara de ursprungliga Leaders från Parallel Waves kan göra Roll.
  • Fundera över vad som skulle hända (från Parallel Waves) vid en Scoot Chain Thru 1 & 1/2.

Swing [A2] (Lee Kopman 1966): Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Ends och Centers bredvid Arm Turn 1/2.

Slip [A2] (Lee Kopman 1966): Från en Wave eller andra tillämpliga 4-dansare formationer. Centers Arm Turn 1/2.

Scoot Chain Thru To A Wave [C1]: Gör en Scoot Chain Thru och utelämna den sista Extend. Outsides (om det finns några) glider samman för att sluta som ett Couple. En 1/4 Tag slutar i Parallel Waves; Parallel Waves slutar i en 1/4 Tag.

Scatter Scoot Chain Thru [C1] (Jack Lasry 1971): Från Parallel Waves. Leaders (all 8) Circulate medan Trailers Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves.

any Tagging call Chain Thru [C3A]: Gör any Tagging call till 1/2 Tag positionen; Scoot Chain Thru. Slutar i Parallel Waves. Till exempel, en Tag Chain Thru är en 1/2 Tag; Scoot Chain Thru.

Cross Scoot Chain Thru [C4]: Från en 1/4 Tag. Cross Extend ('Extend till fel hand'), Swing, Slip, Swing och Extend. Slutar i en 3/4 Tag med motsatt hand.

CALLERLAB definition for Scoot Chain Thru

Choreography för Scoot Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/scootchainthru.php?language=sweden
25-July-2024 08:27:21
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL