Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Checkmate The Column [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkmate The Column -- [A2]
   (H.P. Williams 1975)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från tillämpliga 2 x 4 Columns.

De första två (#1 och #2) Circulate 4 positioner & 1/4 In medan de sista två (#3 och #4) Circulate två gånger, 1/4 In, & Circulate.

Normala Columns slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Från R-H Columns:
 

 
före
Checkmate
 efter

Från L-H Columns:
 

 
före
Checkmate
 efter

Från Full Tag:
 

 
före
Checkmate
 efter

Från Zero Tag:
 

 
före
Checkmate
 efter

Kommentarer:

  • De första två bör göra en vid sväng för sina 4 Column Circulates. Den rörelsen beskrivs ofta som en Single File Promenade 1/2 Way & Veer Left|Right. Det börjar och känns som Beaus del av en Track 2.
  • Bara de första två kan göra Roll.
  • De första två (#1 och #2) slutar som ett Couple med varandraoch de sista två (#3 och #4) slutar som ett Couple med varandra. Lead dansaren i varje Tandem (#1 och #3) slutar som Ends och Trailers i varje Tandem (#2 och #4) slutar som Centers på de resulterande Lines. Därför är det viktigt att etablera sin Couple-relation så tidigt som möjligt.
    • För de första två, dansas Checkmate med bäst flyt som en Trail Off för att bilda ett Couple; Couples Circulate; och Bend The Line.
    • För de sista två, dansas Checkmate med bäst flyt som en Double Pass Thru; Face In & ta handfattning för att bilda ett Couple; och Couples Circulate.

Single Checkmate [C3A]: Från en 2 x 2. Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In (Box Transfer) medan Trailers Box Circulate, 1/4 In, och Box Circulate. Slutar i en 2 x 2.

 
före
Single Checkmate
 efter

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Från Columns. De första tre dansarna Column Circulate 4 positioner & 1/4 In medan #4 dansarna Circulate 3 positioner, 1/4 In, & Circulate. Slutar i Parallel 3 & 1 Lines.

 
före
3 By 1 Checkmate
 efter

Checkover [C1] (Al Appleton 1978): Från Columns. De första två Checkmate The Column medan de sista två stiger framåt för att bilda en Box (Circulate), Cast Off 3/4, Slither och As Couples Extend. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Checkmate

Choreography för Checkmate The Column

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/checkmate.php?language=sweden&level=A2
21-October-2019 10:10:29
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.