Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Checkmate The Column [A2]
   (H.P. Williams 1975)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných 2 x 4 Columns.

První dva tanečníci (#1 a #2) Circulate o 4 místa & 1/4 In. Poslední dva tanečníci (#3 a #4) 2x Circulate, 1/4 In, & Circulate.

Normal Columns končí v Parallel Two-Faced Lines.

Z R-H Columns:

 
 
před
Checkmate
 po
Z L-H Columns:

 
 
před
Checkmate
 po
Z Full Tag:

 
 
před
Checkmate
 po
Z Zero Tag:

 
 
před
Checkmate
 po

Poznámky:
  • První dva tanenčíci by měli jít 4x Column Circulate ve velkém oblouku. Tento pohyb je občas popisován jako Single File Promenade 1/2 Way & Veer Left|Right. Pohyb začíná a je cítěn jako pohyb, který dělá Beau při Track 2.
  • Pouze první dva tanečníci mohou dělat Roll.
  • První dva tanečníci (#1 a #2) končí spolu v páru a poslední dva tanečníci (#3 a #4) spolu v páru. Leader z každého tandemu (#1 a #3) končí jako Ends, a Trailers z každého tandemu (#2 a #4) končí jako Centers ve výsledných Lines. Je důležité vytvořit tyto páry jak nejdříve je to možné.
    • Pro první dva tanečníky je plynulejší, pokud tancují Checkmate jako Trail Off, vytvoří pár, pak Couples Circulate and Bend The Line.
    • Pro poslední dva tanenčíky je plynulejší, pokud tancují Checkmate jako Double Pass Thru, Face In, spojí ruce v páru a Couples Circulate.

Single Checkmate [C3A]: Z formace 2 x 2. Leaders Box Circulate twice and 1/4 In (Box Transfer), Trailers Box Circulate, 1/4 In, and Box Circulate. Končí v 2 x 2.

 
před
Single Checkmate
 po

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Z formace Columns. První tři tanečníci Column Circulate o čtyři pozice & 1/4 In, tanečníci #4 Circulate o tři 3 pozice, 1/4 In, & Circulate. Končí v Parallel 3 & 1 Lines.

 
před
3 By 1 Checkmate
 po

Checkover [C1] (Al Appleton 1978): Z formace Columns. První dva tanečníci Checkmate The Column, poslední dva krok dopředu a zformují Box (Circulate), Cast Off 3/4, Slither and As Couples Extend. Končí v Parallel Two-Faced Lines.

CALLERLAB definition for Checkmate

Choreography for Checkmate The Column

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/checkmate.php?level=A2&language=czech
15-June-2024 19:02:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL