Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{n} By {m} Transfer | Checkmate (The Column) [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

n By m Transfer | Checkmate (The Column) -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Columns.

De första n dansarna gör den del av callet som normalt görs av de första två medan de sista m dansarna gör den del som normalt görs av de sista två.

Till exempel,

  • En normal Checkmate The Column är en 2 By 2 Checkmate, eftersom de första två dansarna gör en del och de sista två gör en annan del.
  • En normal Transfer The Column är en 2 By 2 Transfer The Column.
  • En Box Transfer är en 1 By 1 Transfer The Column.

3 By 1 Checkmate [C2] (Willard Orlich): Från Columns. De första tre dansarna Column Circulate 4 positioner & 1/4 In medan #4 dansarna Circulate 3 positioner, 1/4 In, & Circulate. Slutar i Parallel 3 & 1 Lines.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

 
före
3 By 1 Checkmate
 efter

   
före
3 By 1 Transfer The Column
 efter
3 By 1 Transfer And
  efter
Very Centers Cast Off 3/4
och alla 'Extend'
(klart)

1 By 3 Transfer The Column [NOL]: Från Columns. Den första dansaren (i varje Column) Transfer (1/2 Circulate, Counter Rotate 1/4 & Roll) medan de sista tre dansarna 1/2 Circulate och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Thru för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

   
före
1 By 3 Transfer The Column
 efter
1 By 3 Transfer And
  efter
Center 6 Cast Off 3/4
och alla 'Extend'
(klart)

Exempel från Parallel Columns om 3:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
1 By 2 Checkmate

efter
2 By 1 Checkmate

efter
1 By 2 Transfer The Column

efter
2 By 1 Transfer The Column

Notera: Vid 1 By 2 (or 2 By 1) Transfer The Column, slutar singeldansaren (dansaren som betecknats '1' i frasen '1 By 2' eller '2 By 1') alltid i centrumplanet på den resulterande formationen.

Variation: Magic n By m Transfer And anything | The Column.

Andra exempel på n By m CONCEPT (används på C4):

 
före
3 By 1 Trail Off
 efter

 
före
3 By 1 Ferris Wheel
 efter

På C2, är n By m CONCEPT primärt begränsat till n By 1 Transfer | Checkmate där n är 2 eller 3.

CALLERLAB definition for 3 by 1 Checkmate the Column
CALLERLAB definition for 3 by 1 Transfer The Column

Choreography för n By m Transfer | Checkmate (The Column)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/nbym_c2.php
15-October-2019 07:36:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.