Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Pass & Roll Your Neighbor [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Pass & Roll Your Neighbor -- [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box).

 1. Pass Thru;
 2. Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger;
 3. Pass Thru;
 4. Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends individuellt vrider sig åt höger (1/4 Right 3 gånger).

Slutar i en L-H Wave.

Från en Single Eight Chain Thru:
 

före
Pass & Roll Your Neighbor
 
     
efter
Pass Thru
 efter
Centers Turn Thru
medan Ends U-Turn Back åt höger
 efter
Pass Thru
 efter
Centers Right Arm Turn 3/4
medan Ends vrider sig 3/4 åt höger på stället
(klart)

Kommentarer:

 • Lägg inte till en Spread [Plus] om inte callern uttryckligen säger så.
 • Pass & Roll Your Neighbor är inte samma som Pass & Roll följt av Follow Your Neighbor. Om det vore så skulle det betyda att samma person skulle göra både Turn Thru och Arm Turn 3/4. Istället är, Pass & Roll Your Neighbor de första 3/4 av en Pass & Roll följt av en Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends individuellt vrider sig 3/4 åt höger.
 • Från en Single Eight Chain Thru,
  • Pass & Roll Your Neighbor är koreografiskt ekvivalent med 1/4 Right.
  • Pass & Roll Your Neighbor & Spread är koreografiskt ekvivalent med Touch 1/4.

Pass & Roll [A2] (Lee Kopman 1972): Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger; Pass Thru; Centers Pass Thru och alla Right Roll To A Wave. Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Follow Your Neighbor [Plus] (Deuce Williams 1968): Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders som en rörelse 1/2 Box Circulate & U-Turn Back medan Trailers Extend & Arm Turn 3/4. En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt hand.

Pass & Roll Your Cross Neighbor [C1V]: Samma som Pass & Roll Your Neighbor utom att Right Arm Turn 3/4 blir en Left Arm Turn 3/4. Slutar i en L-H Two-Faced Line.

Pass & Roll Your Criss Cross Neighbor [C2V]: Från en Single Eight Chain Thru (eller en R-H Mini-Wave Box). Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger; Pass Thru; Centers Left Arm Turn 3/4 och Spread medan Ends 1/4 Right & Cross Run till Center längst bort, och gör en vid sväng så att de kommer runt Centers. Slutar i en L-H Wave.

Pass & Roll Your Leader [C3AV]: Från Eight Chain Thru. Pass Thru; Centers Turn Thru medan Ends U-Turn Back åt höger; Pass Thru; Centers Right Arm Turn 3/4 medan Ends 1/4 Right och Tandem Cross Fold; alla Tandem Extend. Slutar i R-H Columns. Detta är samma som Pass & Roll Your Neighbor men byt ut Follow Your Neighbor mot Follow Your Leader.

Grand Pass & Roll Your Neighbor [C4]: Från en Grand Single Eight Chain Thru (t.ex., från en Tidal Line efter 1/4 In), eller från andra tillämpliga formationer. Pass Thru; Center-paren av dansare Turn Thru medan Very Outsides U-Turn Back; alla Pass Thru; Center-paren av dansare Right Arm Turn 3/4 medan Very Outsides individuellt vrider sig 3/4 åt höger. Slutar i en L-H Tidal Wave.

CALLERLAB definition for Pass and Roll Your Neighbor

Choreography för Pass & Roll Your Neighbor

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/passandrollyourneighbor.php?language=sweden&level=A2
14-October-2019 17:43:02
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.