Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All 8 Concept [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 8 Concept -- [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en generaliserad Thar, Static Square eller annan tillämplig formation.

De 4 dansarna närmast Heads position arbetar tillsammans medan de 4 dansarna närmast Sides position arbetar tillsammans. Alla åtta dansarna arbetar samtidigt och använder passande trafikmönster.

All 8 CONCEPT liknar All 4 Couples CONCEPT [A2] men används vanligen från en generaliserad Thar i stället för från en generaliserad Static Square. Många caller använder dessa termer helt utbytbart.

All 8 Swing Thru [A2] (Leland Cooper): Från en Thar (eller Static Square efter att alla har gjort 1/4 In). De som kan Right Arm Turn 1/2; de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Thar. En del av dessa Arm Turns kräver att man använder en Star för att komma över mitten.

All 8 Swing & Mix [A2]: Från en Thar eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run (Star 1/2 & Slide); Nya Centers Trade (Star 1/2). Slutar i en Thar. Detta är ett 3-delars call.

All 8 Swing Thru
 

   
före
All 8 Swing Thru
 efter
Right Arm Turn 1/2
 efter
Centers Left Arm Turn 1/2
(klart)

All 8 Swing & Mix:
 

     
före
All 8 Swing & Mix
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

All 8 Switch To A Diamond:
 

 
före
All 8 Switch To A Diamond
 efter

Kommentarer:

  • Caller använder ofta orden 'All 8' för att vara hjälpsamma (t.ex., All 8 Circulate, All 8 Motivate, etc.). I dessa fall gör callern klart att alla skall vara aktiva i nästa call, men använder inte All 8 CONCEPT.
  • Som trafikmönster använder de flesta All 8 call stars medan de flesta All 4 Couples call då man arbetar man runt utsidan en Weave-The-Ring-rörelse.

All Eight Spin The Top [Plus]: Från en Thar, en Static Square efter att alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 medan Outsides går upp en kvarts cirkel på utsidan. Slutar i en Thar.

Se också All 4 Couples CONCEPT [A2].

Choreography för All 8 Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/all8.php?language=sweden&level=A2
17-October-2019 08:40:06
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.