Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Switch To A(n) Diamond | Hourglass [A2]
   (Ron Schneider och Sandy Knowles 1973)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973):
Från en Wave (eller vilken som helst Line om 4).
Centers Run medan Ends gör sin del av Diamond Circulate.
Slutar i en Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975):
Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines).
Centers Run medan Ends gör sin del av Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate medan Trailing Ends Veer Inward för att sluta i en Mini-Wave med sin 'opposite').
Slutar i ett Hourglass.

Switch To A Diamond:

 
 
före
Switch To A Diamond
 efter
Centers Run medan
Ends 'Diamond' Circulate
(klart)
Switch To An Hourglass:

 
 
före
Switch To An Hourglass
 efter
Centers Run medan
Ends 'Hourglass' Circulate
(klart)

Kommentarer:
  • På A2, bör Switch To A Diamond bara callas från en Wave; och Switch To An Hourglass bör bara callas från Parallel Waves. På C1 och högre, kan dessa call callas från vilken som helst tillåten startformation.
  • På alla Switch-call, gör Centers en Run (flippar bort från Center på formationen).
  • Switch To A formation:
    Centers Run medan Ends gör sin del av formation Circulate. Slutar vanligen i den givna formation.
  • En del böcker definierar Switch To A Diamond som Centers Run + New Centers Hinge. Vi anser att det är bättre att tänka att Ends gör en Diamond Circulate. Detta förenklar inlärningen av call längre fram eftersom du kan använda samma regel (dvs, en formation Circulate) för tre call (Switch To A Diamond, Switch To An Hourglass, Switch To An Interlocked Diamond). Skulle du hellre memorera tre trafikmönster än en regel som du kan använda för alla tre callen?

Switch The Wave [A2] (Roger Chapman 1969): Från en Wave. Centers Run medan Ends Cross Run. Slutar i en Two-Faced Line.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Från Parallel Lines|Waves. Centers Run medan Ends (gör sin del) Interlocked Diamond Circulate. Slutar i Twin Diamonds.

Switcheroo [C4] (Lee Kopman 1972): Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines). Switch To A Diamond; Centers Cast Off 3/4 medan Ends Circulate. Parallel Waves slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Cross Roll To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines). Centers Cross Run medan Ends gör sin del av Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate. Ett bättre namn för detta call kunde kanske vara Cross Switch To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond.

Cross To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Från Parallel Waves (eller tillämpliga Parallel Lines). Centers Crossover Circulate medan Ends gör sin del av Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate.

CALLERLAB definition for Switch to a Diamond
CALLERLAB definition for Switch to an Hourglass

Choreography för Switch To A(n) Diamond | Hourglass

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/switchtoa.php?language=sweden
22-July-2024 22:45:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL