Definitions of Square Dance Calls and Concepts
All Eight Spin The Top [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All Eight Spin The Top -- [Plus]
   (upphovsman okänd)
Plus:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Thar, en cirkel där man tittar på varandra eller andra tillämpliga formationer.

  1. Alla Arm Turn 1/2 (för att sluta i en Thar);
  2. Centers Star 3/4 medan Outsides går upp 1/4 på utsidan.

Slutar i en Thar.

Från en Facing Circle ( t.ex., efter Allemande Left ):
 

   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)

Från en Thar:
 

   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)

Kommentarer:

  • Börjar och slutar med samma person. Dvs. alla slutar bredvid den person de ursprungligen gjorde Arm Turn 1/2 med.

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Från en Wave eller Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends går upp 1/4 runt mitten på 4-dansare formationen. Slutar i en Wave

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]: Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top. Slutar i en Thar.

Se också All 8 CONCEPT [A2]

CALLERLAB definition for All 8 Spin The Top

Choreography för All Eight Spin The Top

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/all8spinthetop.php?language=sweden
17-October-2019 18:03:20
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.