Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Thar, en cirkel där man tittar på varandra eller andra tillämpliga formationer.

  1. Alla Arm Turn 1/2 (för att sluta i en Thar);
  2. Centers Star 3/4 medan Outsides går upp 1/4 på utsidan.

Slutar i en Thar.

Från en Facing Circle ( t.ex., efter Allemande Left ):

 
   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)
Från en Thar:

 
   
före
All 8 Spin The Top
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Star 3/4
Outsides går upp 1/4
(klart)

Kommentarer:

Spin The Top [Mainstream] (Holman Hudspeth 1964): Från en Wave eller Facing Couples. Arm Turn 1/2; Centers Cast Off 3/4 medan Ends går upp 1/4 runt mitten på 4-dansare formationen. Slutar i en Wave

1/4 | 1/2 | 3/4 Top [A1]: Från en Thar, en Static Square där alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Gå framåt (Centers i en Star, Outsides runt på utsidan) i en cirkel för att möta den n-te dansaren, där n = 1 för 1/4 Top, n = 2 för 1/2 Top, eller n = 3 för 3/4 Top. Slutar i en Thar.

Se också All 8 CONCEPT [A2]

https://www.ceder.net/def/all8spinthetop.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.