Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Out Roll Circulate [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines där Ends på varje Line tittar åt motsatta håll.

Out-Facing Ends Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End position som blivit ledig.

Slutar i Parallel Lines.

Från Waves:

 
   
före
Out Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)
Från Two-Faced Lines:

 
   
före
Out Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)
Från Lines of 3:

 
   
före
Out Roll Circulate
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
  • Out-Facing Ends ('Out-Rollers') bör ge sig till känna genom att räcka upp en hand och/eller ge ifrån sig något ljud (t.ex, vissla, ropa "jag") så att de andra dansarna i deras Line vet åt vilket håll de skall röra sig.
  • Rör dig inte förrän den som är 'Out-Roller' i din Line identifierar sig själv så att du vet åt vilket håll du skall gå.
  • Icke-Out-Rollers del är en Flip (180°) en position nedåt sin Line mot den End position som blivit ledig. Denna rörelse beskrivs ibland som en 'Run' eller alternativt, som en rörelse, vrid dig 1/4 mot Out-Rollers startposition, stig framåt till nästa position och vrid en till 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning.
  • Alla kan göra Roll efter en Out Roll Circulate.
  • Varje Line kan bara ha en End som är Out-Facing. Om du är den End som är In-Facing End eller dansaren bredvid, rör dig mot den End position som är längst bort.
  • Out Roll Circulate kan göras från vilken som helst Line, var som helst, om callern pekar ut vem som skall vara ('preferred') 'Out-Roller'. Till exempel från Out-Facing Lines, kan callern säga Prefer the End Boy for an Out Roll Circulate. I detta fall gör End Boy en Circulate (eller en Trade till End positionen längst bort), medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End som är 'preferred' Ends ursprungsposition.

 
före
Prefer the End Belle
for an Out Roll Circulate
 efter
 
före
Prefer the Very Centers
for an Out Roll Circulate
 efter

In Roll Circulate [A2]: Från Parallel Lines där alla Ends har sin högeraxel mot mitten eller där alla har sin vänsteraxel mot mitten. Den End som är In-Facing Circulate medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End position som blivit ledig. Slutar i Parallel Lines.

Here Comes The Judge [C2] (Ralph Pavlik 1968): Från en Line (vanligen om 4) där båda Ends tittar åt samma håll. End Belle (End längst till höger) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör en Run en position mot den ursprungliga End Belle's positionen. Slutar i en Line. Here Comes The Judge är samma som Prefer the End Belle for an Out Roll Circulate.

Sock It To Me [C2] (Holman Hudspeth 1968): Från en tillämplig Line. Prefer End Beau för en Out Roll Circulate.

Zoom Roll Circulate [C4]: Från Parallel Lines där alla Ends har sin högeraxel mot mitten eller där alla har sin vänsteraxel mot mitten. Den End som är Out-Facing Zoom medan de andra gör en Flip (180°) en position mot den End position som blivit ledig. Slutar i Parallel Lines.

Out Roll To A Diamond [C4]: Från Parallel Lines där Ends på varje Line tittar åt motsatta håll. Out-Facing Ends och Centers bredvid gör sin del av Out Roll Circulate medan de andra glider sidledes mot mitten (för att bli Centers) och Hinge. Slutar i Twin Diamonds.

Out Roll To A Wave [C4]: Från Twin Diamonds eller Parallel Lines där Ends på varje Diamond eller Line tittar åt motsatta håll. Ends gör sin del av Out Roll Circulate medan Centers rör sig mot den End position som blivit ledig (utan att ändra ansiktsriktning) och Hinge. Twin Diamonds slutar i Parallel Lines; Parallel Lines slutar i en C1 Phantom formation.

Animation för Out Roll Circulate

CALLERLAB definition for Out-Roll Circulate

Choreography för Out Roll Circulate

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/outrollcirculate.php?language=sweden&level=A2
27-May-2024 01:41:29
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL