Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Here Comes The Judge [C2]
   (Ralph Pavlik 1968)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Line (vanligtvis om 4) där båda Ends tittar åt samma håll.

Here Comes The Judge [C2]: End Belle (End längst åt höger) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör Run en position mot den ursprungliga End Belle positionen. Slutar i en Line.

   
före
Here Comes The Judge
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
  • Alla ändrar sin ansiktsriktning 180°.
  • Here Comes The Judge är samma som Prefer the End Belle: Out Roll Circulate.
  • End Belle (också känd som "Judge" (=domare)) bör klart identifiera sig så att de andra dansarna i samma Line vet åt vilket håll de skall röra sig. Sträck upp handen och ropa något (t.ex ropa 'jag') som du skulle göra på en Out Roll Circulate [A2].
  • En del dansare kommer ihåg vem som är End Belle genom att tänka 'the Judge is always Right' (Engelsk ordlek. Domaren har alltid Rätt) (eftersom 'Judge' är dansaren längst åt höger).
  • Center dansarna måste se upp eftersom 'Judge' kan vara antingen på deras högersida eller vänstersida.

Sock It To Me [C2]: End Beau (End längst åt vänster) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör Run en position mot den ursprungliga End Beau positionen. Sock It To Me är mirror image (=spegelbilden) av Here Comes The Judge.

   
före
Sock It To Me
 efter
1/2
  (klart)

CALLERLAB definition for Sock It To Me
CALLERLAB definition for Here Comes the Judge

Choreography för Here Comes The Judge

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/herecomesthejudge.php?language=sweden
23-June-2024 13:51:26
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL