Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Recycle [from Facing Couples] [A2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Recycle [from Facing Couples] -- [A2]
   (Lee Kopman 1974)
A2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Facing Couples.

Beaus 1/2 Box Circulate och U-Turn Back åt höger medan Belles Left Dodge och Veer Left.

Slutar i en R-H Wave.

   
före
Recycle
 efter
Beaus 1/2 Box Circulate medan
Belles Left Dodge
(halvvägs)
  efter
Ursprungliga Beaus U-Turn Back
åt höger medan
ursprungliga Belles Veer Left
(klart)

Kommentarer:

  • Från en R-H Wave, callar man ofta Recycle Twice. Det är en mjuk kombination och du börjar och slutar med samma dansare.
  • Recycle [från Facing Couples] är mycket likt en Veer Left följt av en Ends Run.

Varför finns det två olika call som heter Recycle?

Den ursprungliga ide'n för Recycle var (nu på C1) callet All 8 Recycle, vilket börjar och slutar i en 1/4 Tag. Centers gör Mainstream-versionen av Recycle, men arbetar i en vid sväng fär att sluta som ett Couple på utsidan, medan Outsides går in mot mitten och gör A2-versionen av Recycle för att sluta i en Center Wave.

Senare, "upptäckte" man att det verkligen var två call i callet All 8 Recycle och att dessa call kunde göras separat.. Därför finns det två versioner av Recycle.

Box Recycle [C1]: Från Facing Couples, en Mini-Wave Box, eller en Box som består av en R-H Mini-Wave och ett In-Facing Couple. De som är ett Couple gör sin del av en (Facing) Recycle medan de som är i en Mini-Wave gör en Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Box Circulate och U-Turn Back genom att vrida sig mot mitten på sin 4-dansare formation. Slutar i en Wave.

Split Recycle [C1]: Från tillämpliga formationer. Varje 2 x 2 gör en Box Recycle.

All 8 Recycle [C1] (Lee Kopman 1974): Från en 1/4 Tag (eller Squared Set eller Thar). Wave dansarna gör en Recycle, och tar en vidare sväng än normalt, för att sluta som Couples på utsidan medan Outside dansarna går in i mitten & gör en Box Recycle med varandra för att sluta i en Center Wave. En 1/4 Tag uppställning slutar i en 1/4 Tag.

Recycle [Mainstream] (Lee Kopman 1974): Från en Wave. Centers Fold bakom Ends och alla justerar till en Mini-Wave Box; Box Counter Rotate 1/4 Roll. Slutar i Facing Couples.

Cross Cycle [C3B]:

Från en Two-Faced Line (Joe Chiles 1975):
  1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box;
  2. Box Counter Rotate 1/4;
  3. Roll.
Slutar i Facing Couples.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller Mini-Wave Box):
Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither. Slutar i en Two-Faced Line.

Counter Point [C4]: Från tillämpliga formationer. Centers Recycle medan Outsides Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Recycle

Choreography för Recycle [from Facing Couples]

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/recycle_a2.php
21-October-2019 10:07:03
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.