Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross Cycle [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross Cycle -- [C3B]
   (Joe Chiles 1975)
C3B:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från en Two-Faced Line:

 1. Centers Cross Fold och alla justerar till en Box (Bounce The Centers);
 2. Box Counter Rotate 1/4;
 3. Roll.

Slutar i Facing Couples.

Detta är ett 3-delars call, och caller callar ofta 2/3 Cross Cycle.

Från en tillämplig 2 x 2 (t.ex, Facing Couples eller

Som en rörelse, (Facing eller Box) Recycle & Slither.

Slutar i en Two-Faced Line.

Från en Two-Faced Line:
 

     
före
Cross Cycle
 efter
Centers Cross Fold
och justerar till en Box
(1/3)
 efter
Box Counter Rotate 1/4
(2/3)
 efter
Roll
(klart)

Danstips:

 • I praktiken, eftersom 1/3 Cross Cycle sällan callas, justerar inte dansarna till en box före sin counter rotate 1/4. De första två delarna av Cross Cycle dansas som en mjuk rörelse (liknande en Centers Cross Kick Off och sedan Tandem (Right eller Left) Touch).
 • I Cross Cycle är det ofta lätt att komma vilse, i synnerhet för Centers. När jag dansar, brukar jag tänka på Cross Cycle som Centers Cross Run; alla Any Shoulder 1/2 Tag; 1/4 In. Detta hjälper mig att komma till rätt plats och titta i rätt riktning.

Från Facing Couples:
 

   
före
Cross Cycle
 efter
Recycle
 efter
Slither
(klart)

Danstips:

 • Beaus 1/2 Press Ahead och Trade (med varandra) medan Belles gör en normal Recycle (Dodge Left och Veer Left).
 • Beaus kan plocka upp Belles mitt emot som i en Flutter Wheel.

Kommentarer:

 • Från en Two-Faced Line, är Cross Cycle ekvivalent med Centers Slither rygg mot rygg och alla Recycle.
  Från en 2 x 2, är Cross Cycle ekvivalent med (facing) Recycle & Slither.
 • Från en Mini-Wave Box, är Cross Cycle ekvivalent med Trail Off.
 • Från en Box som består av ett Couple och en L-H Mini-Wave, är det inte tillåtet att calla Cross Cycle och förvänta sig att de som är ett Couple skall arbeta Mirror. Callern måste explicit säga Mirror Cross Cycle.

Från en 2 x 4, bör termen Split Cross Cycle användas för 2 x 2 versionen av detta call.

 
före
Split Cross Cycle
 efter

All 8 Cross Cycle [obsolete]: Från en 1/4 Line: Cross Concentric Cross Cycle. Slutar i en 1/4 Line. De flesta caller nuförtiden callar detta som Cross Concentric Cross Cycle. All 8 Cross Cycle är analogt med All 8 Recycle [C1].

Choreography för Cross Cycle

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/crosscycle.php?language=sweden
18-October-2019 02:38:58
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.