Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Bounce {anyone} [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Bounce anyone -- [C2]
   (Lee Kopman 1982)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Two-Faced Line.

  1. Veer rygg mot rygg;
  2. de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer.

Slutar i en 2 x 2.

Bounce är ett 2-delars call.

Kommentarer:

  • U-Turn Back är åt samma håll som Veer. Dvs, om du Veer Right, då är U-Turn Back åt höger. Om du Veer Left, då är U-Turn Back åt vänster. För de utpekade dansarna känns Bounce som en Any Shoulder Turn & Deal. Försäkra dig om att du gör U-Turn Back åt rätt håll eftersom callern kan lägga till en Roll.
  • Avgör vilka de utpekade dansarna är innan du gör Veer rygg mot rygg, inte efter. Till exempel, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Leaders är en Veer rygg mot rygg (nu är alla en Leader) följt av att ursprungliga Leaders U-Turn Back i flytets riktning. På samma sätt, från Parallel Two-Faced Lines: Bounce The Ends refererar till de ursprungliga Ends, inte de som blev Ends efter Veer rygg mot rygg.

Bounce The Belles:
 

   
före
Bounce The Belles
 efter
Veer Right
  efter
Belles U-Turn Back
åt höger
(klart)

Bounce The Boys & Roll:
 

     
före
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 efter
Veer Left
  efter
Boys U-Turn Back
åt vänster
(klart)
 efter
Roll
(klart)

Single Bounce anyone [C2]: Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer.

Single Bounce The Boys:
 

 
före
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 efter

För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel.

Varianter:

  • Bounce Nobody (bara Veer rygg mot rygg);
  • Bounce Everybody;
  • Line of 6 ( eller 8) Bounce anyone.

CALLERLAB definition for Bounce the (Anyone)
CALLERLAB definition for Single Bounce the (Anyone)

Choreography för Bounce anyone

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/bounce.php?language=sweden
23-October-2019 22:54:25
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.