Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en generaliserad 2 x 4 (vanligen Parallel Lines), generaliserad Thar, eller andra tillämpliga formationer.

Som en rörelse, Circulate & Half Sashay.

Från R-H Two-Faced Lines:

 
   
före
Crossover Circulate
  halvvägs  efter
Från R-H Waves:

 
   
före
Crossover Circulate
  halvvägs  efter
Från en Thar:

 
 
före
Crossover Circulate
 efter
Från en T-Bone:
(används bara på C1 eller högre)

 
 
före
Crossover Circulate
 efter

Trafikmönster:

Kommentarer:


Från Parallel Lines, finns det två 4-dansare Circulate banor. När jag lär ut Crossover Circulate, visar jag ofta dessa två banor genom att placera Boys i en bana, och Girls i den andra. Sen säger jag Boys only Crossover Circulate eller Girls only Crossover Circulate.

 
före
Crossover Circulate
 efter
 
före
Crossover Circulate
 efter
 
före
Crossover Circulate
 efter
 
före
Crossover Circulate
 efter

Insikten att det finns två Circulate banor hjälper en del dansare att bättre visualisera callet. Också genom att bara aktivera dansarna i en av de två Circulate banorna förstärks ide'n att Ends blir Centers och Centers blir Ends.


Half Sashay [Basic]: Från ett Couple. Byt plats utan att ändra ansiktsriktning genom att låta Belle stiga sidledes framför Beau medan Beau stiger sidledes bakom Belle. Slutar i ett Couple. Från en Mini-Wave, gör din del (dvs, från en L-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra rygg mot rygg; från en R-H Mini-Wave, byt plats genom att glida förbi varandra ansikte mot ansikte.

Trade Circulate [A2] (Holman Hudspeth): Från tillämpliga Parallel Lines (vanligen Waves eller Two-Faced Lines). Leaders Trade (med varandra) medan Trailers Diagonal Pass Thru. Från Parallel Waves, är Trade Circulate identiskt med Crossover Circulate.

Cross By [C1] (Lee Kopman 1969): Från Parallel Waves eller en Thar. Som en rörelse, 1/2 Circulate och Slide (ansikte mot ansikte). En Thar slutar i en Thar med motsatt hand; Parallel Waves slutar i en Thar.

https://www.ceder.net/def/crossovercirc.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.