Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cross By [C1]
   (Lee Kopman 1969)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Waves eller en Thar.

Som en rörelse, 1/2 Circulate och Slide (näsa mot näsa).

En Thar slutar i en Thar med motsatt hand; Parallel Waves slutar i en Thar.

Alternativ definition: Som en rörelse, Slip The Clutch & Spread.

Från Parallel Waves:

 
 
före
Cross By
 efter
Från en Thar:

 
 
före
Cross By
 efter

Kommentarer:
  • Cross By ändrar en R-H uppställning till en L-H uppställning & vice-versa. Tänk att du går framåt till nästa dansare och tar handfattning med motsatt hand.
  • Ends bli Centers och Centers blir Ends.
  • Några caller callar Cross By från en 1/4 Tag och vill ha en Cross Extend [C1]. Denna användning av Cross By är inte korrekt eftersom 1/2 Circulate inte är definierat från en 1/4 Tag.
  • Enligt CALLERLAB definitionen: från Parallel Waves slutar Cross By inte i en Thar utan i en "wave mellan vertikala mini-waves." Detta medför att det finns en resulterande Center Wave. Vi har aldrig sett någon caller som försökt utnyttja denna aspekt. Vi anser att Cross By från Parallel Waves alltid slutar i en Thar.

CALLERLAB definition for Cross By

Choreography för Cross By

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/crossby.php?language=sweden
22-July-2024 23:40:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL